EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Eina/Idea

Eina/Idea és un projecte de la Fundació EINA per portar la formació en art i disseny més enllà de les seves zones de confort. Eina/Idea es planteja com un suplement crític, màquina de reflexió estètica en mode d’exposició permanent i accelerador cognitiu.

En estreta col·laboració amb EINA Centre Universitari de Disseny i Art, adscrit a la UAB, però anant també més enllà de l’acadèmia, Eina/Idea opera a través de cèl·lules d’investigació anomenades cabinets: espais de treball conceptualment singulars i amb objectius tàctics definits segons els agents convidats.

A nivell pràctic, Eina/Idea proposa seminaris de treball, conferències, performances i exposicions de càmera en les que poden involucrar-se estudiants i el públic de Barcelona en general. Utilitzant temporalitats i tipologies variables sota un model col·laboratiu, Eina/Idea vol ser un vehicle de propagacions de tota índole: del pensament curatorial al meme; de la poètica documental al gaming; del disseny d’experiència a la crítica aplicada. En definitiva, Eina/Idea és un intensificador de recerques, obert a totes.

/

Eina és instrument, i Eina/Idea una eina de dues cares, instru/mental, material i concepte, fer poètic i pensar poïetic per oposició a l’aclaparament sobre-dissenyat. Amb un so similar a eina, أين és en àrab la pregunta per la direcció, on-on sigui-a qualsevol part. Cada direcció és de dues direccions, cada sender té dues cares. Eima o εἷμα, en grec antic, és el teixit, la tela—terme al·legòric que ens porta en cercles del tèxtil al text, del col·lectiu a l’individual; l’escola com a teixit d’intensitats. εἷμα/εἶδος, un entrellaçament de fils mentals tan dens que forma una manta. Eina com a què, com, on? En l’organització tradicional de l’espai hi ha quatre punts cardinals, més amunt i avall. La setena direcció és l’altre d’aquests sis, l’oblic ubic; totes les direccions entre les sis completen i excedeixen el conjunt. Aquesta suma impossible a la fi d’una cadena associativa podria ser instrumentalitzada com a model per al pensament especulatiu en acte, una eina/idea.


Manuel Cirauqui, director
Alexandre Viladrich, adjunt

Eina/Idea

E I N A