Avís legal

Condicions d'accés i utilització del lloc web

eina.edu, intranet.eina.cat, gestioacademica.eina.cat, diposit.eina.cat, arxiu.eina.cat i blog.eina.cat són un domini i subdominis d'Internet respectivament, titularitat de la Fundació Privada EINA (des d'ara, EINA), inscrita amb el núm. 529 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. EINA és un centre universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Fundació Privada EINA
CIF núm. G-59539023
Passeig de Santa Eulàlia, 25
(08017) Barcelona
Tel. 93 203 09 23
info(a)eina.cat

Mitjançant aquest avís legal s'informa els usuaris de les condicions generals aplicables a la utilització o consulta dels continguts i serveis que es faciliten a través d'aquest web. Així mateix, es fa constar que aquest web no està especialment dirigit a menors d'edat. El visitant es compromet a utilitzar aquest web de conformitat amb la llei, amb aquestes condicions generals, amb la moral, els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic.

Es prohibeix l'ús de qualsevol dels correus electrònics que es faciliten al web per realitzar enviaments massius de correus no sol·licitats (spam), així com per enviar qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent o els drets legítims dels seus titulars. La utilització o consulta dels serveis indicats suposa per part dels visitants o usuaris l'acceptació plena i sense reserves de les condicions que s'exposen en aquest avís legal. EINA, en tot moment i sense necessitat d'avís previ, es reserva la facultat de modificar aquest avís legal, els continguts publicats a través del web o la seva configuració. Així mateix, es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment o de millora.

Continguts i copyright

Tots els continguts que es publiquen a través d'aquest web, inclosos els textos, les dades personals, les obres artístiques, la informació, les imatges, els dissenys, els logotips i qualsevol altre material són titularitat d'EINA o de tercers que ens han autoritzat a utilitzar-los.

De cap manera l'accés a la pàgina web implica la renúncia o cessió d'aquests drets, ni confereix cap dret d'utilització, edició, còpia, modificació, distribució, reproducció o explotació sense que es disposi prèviament del consentiment escrit i exprés per part del seu legítim titular o, si s'escau, per part d'EINA; a excepció d'aquells continguts distribuits sota llicències Creative Commons, les quals s'hauran de complir d'acord al text legal específic. Qualsevol reproducció autoritzada pel seu legítim titular requerirà sempre que se citi l'autoria i la font, llevat que s'indiqui el contrari.

EINA, a través de diferents mitjans, suports o formats, propis i en alguns casos de tercers, publica i difon treballs i Projectes de Final de Carrera (PFC), Treballs de Fi de Grau (TFG) i Treballs de Fi de Màster (TFM) dels seus alumnes, així com fotografies del centre o d'actes en què també pot aparèixer alguna imatge seva, amb la finalitat de promocionar l'estudiant, la qualitat dels estudis d'EINA i també, de fomentar la difusió del disseny i de l'art. Amb les mateixes finalitats, EINA cedeix aquest material i aquestes imatges a tercers (empreses, entitats o concursos relacionats amb l'art i el disseny). Aquestes activitats no impliquen un dret de remuneració o un benefici econòmic a favor de l'alumne. Tanmateix, l'enviament de material o imatges per part de l'alumne al Departament de Continguts Online o de Publicacions d'EINA és totalment voluntari, i quan es realitza se sol·licita la corresponent autorització expressa i la conformitat de l'alumne amb aquest ús de la seva obra, la seva imatge i les cessions a tercers.

La vulneració d'aquesta normativa, ja sigui de forma directa o indirecta i a través de qualsevol mitjà o suport, implicarà la interposició de les accions legals pertinents.

Els titulars de les dades, els continguts i les imatges que es publiquen a través d'aquesta pàgina web o els usuaris del web poden posar en coneixement d'EINA qualsevol contingut que els perjudiqui enviant un correu electrònic a l'adreça següent: online(a)eina.cat.

Tots els afectats poden exercitar els drets reconeguts per la legislació vigent en matèria de drets d'autor, dirigint un escrit juntament amb una fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport a l'adreça següent: EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona - Passeig de Santa Eulàlia, 25 (08017) Barcelona, o per correu electrònic a online(a)eina.cat.

Enllaços

El web posa a la disposició dels usuaris diferents enllaços que els permeten accedir a llocs web, blogs i pàgines web pertanyents i/o gestionats per tercers. La generació d'aquests enllaços en aquest lloc web té com a únic objecte facilitar als usuaris la recerca de continguts, informació i serveis disponibles a Internet, i l'accés a la informació. El fet d'incloure aquests enllaços no implica necessàriament l'acceptació i aprovació per part d'EINA dels continguts i/o els serveis de la pàgina web enllaçada. L'únic responsable en serà el seu propietari. Per aquest motiu, es recomana a l'usuari que extremi la prudència quan accedeixi als webs enllaçats i que revisi les seves corresponents condicions d'ús i la normativa de privacitat. En el cas que visualitzi al web enllaçat qualsevol contingut que li sembli il·lícit, perjudicial o ofensiu li preguem que ens ho comuniqui immediatament enviant un correu electrònic a l'adreça online(a)eina.cat perquè puguem suprimir l'enllaç corresponent.