Objeto Posiblemente Radical - Books from the Biodiversity Heritage Library

Objecte Possiblement Radical

En el context artístic, la producció d’un llibre es separa de l’àmbit editorial a l’ús per activar processos individuals i col·lectius que porten a l’ensamblatge de diferents peces, cristal·litzant en un artefacte que podem anomenar catàleg d’exposició, llibre d’artista o publicació-objecte. Qualsevol d’aquests noms representa la possibilitat de repensar els principis d’ús, format, circulació i límits del llibre com a dispositiu cultural que, en un ecosistema creatiu donat, pot radicalitzar-se. “No sé d’una altra bomba que un llibre”, declararia Mallarmé el desembre de 1893, quatre anys abans de la detonació del seu poema Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Les possibilitats de la publicació d’artista van trobar en les avantguardes històriques el seu moment d’esclat funcional, sobre un eix lingüístic que anava del poema al manifest i un altre de cultural entre propaganda i abstracció. Però pensar el potencial del llibre en l’àmbit contemporani implica no només enfrontar-se amb precedents clau, sinó també desbordar-los a nivell històric, geogràfic, narratiu. Així mateix, exigeix un posicionament decididament anacrònic sobre les tècniques, que rebutja la idea d’innovació per concentrar-se en la de singularitat. 

Aquest seminari ofereix una oportunitat per abordar el llibre d’artista des de múltiples àmbits. S’analitzarà la seva economia actual i els circuits de producció i ús, així com les aproximacions tècniques d’alguns professionals de referència en aquest medi. Als casos d’estudi i les presentacions pràctiques s’unirà un desenvolupament teòric que subratllarà la dimensió del text-imatge i la noció més àmplia d’escriptura com a construcció. Aquí cobraran especial rellevància les pràctiques d’artistes com Etel Adnan, On Kawara o Jenny Holzer i s’analitzaran produccions recents de figures contemporànies; igualment emergiran artefactes subculturals com el fanzine i el samizdat, obrint camí a una reflexió sobre la rellevància del llibre en un horitzó post-internet, de supervivència politico-econòmica i d’emergència ecològica.

Informació

Les dates concretes de cada sessió, així com la llista de col·laboradorxs convidats, seran anunciades entre gener i febrer de 2021.


Inscripció / Més informació aquí