Organització

EINA és un centre universitari d'ensenyament superior depenent d'una fundació privada sense ànim de lucre i adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Com a centre adscrit a una universitat pública, el govern i l'administració del Centre corresponen a la Junta de Centre, formada per representants de tots els col·lectius de la comunitat universitària.

El Centre es regeix pel seu reglament, la Llei Orgànica d'Universitats, per la Llei d'Universitats de Catalunya, pels estatuts i pel conveni de col·laboració acadèmica amb la UAB.