Grey Literature

La primera de les Propagacions d’Eina Idea és Grey Literature, manifest trilingüe disponible com a document pdf de circulació gratuïta i com a llibret imprès. Presentat públicament a l’espai de la Barra de Ferro el 6 de març de 2020, en un acte de llançament de la programació inaugural de Primavera Estiu en les mateixes vespres de l’esclat del COVID-19 a l’Estat espanyol, Grey Literature condensa el relat del projecte alhora que desplega la seva història iconogràfica en forma d’assaig visual paral·lel al text. La versió digital gratuïta de Grey Literature està disponible aquí. Si desitges rebre una versió segellada personal del llibret imprès, contacta’ns.

Com moltes de les matèries impreses d’Eina Idea, Grey Literature no es distribueix sense un nombre de segells sobre la seva pell. Més que marques d’autenticitat, aquestes inscripcions són empremtes d’una relació performativa, entre marcador/receptor o escriptor/lector—inclosos aquells casos on no hi ha text. Els segells d’Eina Idea són símbols identificadors de la seva producció de papereria en la mesura que aquesta es reivindica tangible, apetitosa i emblemàtica. Els segells van estampats amb tinta de color, resultat d’una singular combinació de mezcal, CBD i colorant alimentari, anomenada TINTA SIMPÁTICA ESTIMULANTE i disponible en tres tons texturats: Sugar Black, Tibetan Red i Magüey Blue. Per produir qualsevol quantitat d’aquests colors seguint el procediment original, pots consultar-ho aquí.