Internacionalització

Des de la seva fundació, EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, ha mantingut una política d'obertura al món i a la societat. La dimensió internacional del centre es fa visible tant per la diversitat cultural del seus estudiants i professors com pels intercanvis i col·laboracions que manté. A més, està representat per un ampli ventall de tallers, festivals, exposicions i concursos realitzats arreu d'Europa i a la resta del món.

Pla d’Internacionalització 

1.    Desenvolupament d’una xarxa universitària multilateral a Europa i al món centrada en la docència i la recerca col·laboratives
2.    Connectivitat entre els entorns d'aprenentatge en línia (OLE) de les institucions col·laboradores
3.    Ús dels formats virtuals per agilitzar la comunicació amb l’estudiant IN abans de la seva arribada 
4.    Establiment d’una cultura de mobilitat internacional i uns servei de suport a l’estudiant d’Eina sortint 
5.    Establiment d’una cultura de sortida/entrada i un servei de suport als PDI i PAS sortints/entrants
6.    Establiment d’una cultura d'acollida i un servei de suport a l’estudiant IN per part de l’estudiant d’Eina a través de programes de mentoratge.
7.    Fidelització de la mobilitat internacional d’Amèrica llatina a través del Programa STAY.
8.    Motivació de l’estudiant internacional IN per a la realització futura de programes de Postgrau dins l’oferta formativa pròpia del centre.
9.    Assessorament en Pràctiques internacionals per a estudiants d’Eina amb els estudis de Grau recent finalitzats a través del programa Erasmus+ Pràctiques.
10.    Assessorament en Pràctiques curriculars per a estudiants internacionals IN que vulguin realitzar-les durant la seva estada de mobilitat.