Convenis de col·laboració

Per al desenvolupament dels seus objectius, EINA potencia la seva relació amb altres estaments de recerca i educatius, així com amb una important diversitat d’agents culturals i socials públics i privats, d’àmbit nacional i internacional.

La vinculació d’EINA amb aquestes entitats i persones es vehicula a través de convenis de col·laboració que estableixen el marc d’actuació i el tipus de relació entre ambdues parts.