EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Arxiu

Servei d’Arxiu

Missió i funcions

La missió del Servei d’Arxiu és la de planificar, implantar i avaluar el sistema de gestió de la documentació administrativa i d’arxiu d’EINA, així com conservar, preservar, organitzar, descriure, i fer accessible tots els fons documentals, administratius i històrics del centre.

L’objectiu del Servei d’Arxiu és esdevenir una unitat bàsica d’informació que contribueixi a millorar l’eficàcia i eficiència de la gestió administrativa, així com a difondre el patrimoni documental d’EINA, tot garantint les condicions adients per a la seva conservació i preservació.

L’Arxiu Històric

L’arxiu Històric d’EINA conserva un nombre molt notable de documents originals relacionats amb la història del centre i l’evolució del disseny i la seva pedagogia al nostre país. Aquest material valuós serveix de font per a la recerca i es troba disponible per als investigadors.

Albert Ràfols-Casamada impartint la conferència Dadà, art provocació (1973)

Des de la seva fundació, l’any 1967, EINA ha estat alhora un centre pioner en l’ensenyament del disseny i un lloc d’innovació cultural pel qual han passat, entre alumnes i professors, nombroses personalitats de la nostra història cultural recent. Com a testimoni, EINA conserva un fons documental format per fotografies, programes i documents administratius de l’escola, correspondència i altres materials manuscrits, fullets i reculls de premsa.

Foto: Albert Ràfols-Casamada impartint la conferència Dadà, art provocació (1973)

Fons disponibles

Actualment, l’Arxiu d’EINA compta amb els fons següents:

  • Fons EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona.
  • Fons D’EINA, Associació d'Exalumnes.
E I N A