Beques i ajuts

La Fundació EINA, conscient que es poden presentar dificultats tant per a l’accés als estudis com per a la seva continuïtat, ofereix un sistema de beques i ajuts independentment de les beques, els ajuts o els descomptes que atorga l’Estat.

Així, el centre ofereix les beques, ajuts i exempcions següents: