Internacional

A EINA, la tasca docent i investigadora també es desenvolupa amb l’objectiu de projectar-la internacionalment i participar de l’intercanvi d’experiències que possibilita la col·laboració amb universitats d’arreu del món.

Els estudis de Grau de Disseny a EINA ofereixen al seu alumnat la possibilitat de realitzar una part de la seva formació en altres universitats europees o de la resta del món. Els programes de mobilitat faciliten acadèmicament aquesta possibilitat i, a més, permeten gaudir d’un ajut econòmic per a l’estada a l’estranger.

La mobilitat d’estudiants és un objectiu prioritari per a la creació d’un Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES) integrat que s’amplia amb els intercanvis entre estudiants europeus i estudiants de la resta del món, com a veritable experiència d’internacionalització del coneixement. Els programes de mobilitat d’EINA, en col·laboració amb els de la UAB, faciliten la informació i la gestió que permet que l'alumnat del centre realitzi una part del currículum acadèmic a l’estranger, alhora que atén estudiants visitants.

Programes de mobilitat exterior per a estudiants d’Eina

Ets estudiant de EINA i vols realitzar part dels teus estudis a l’estranger?

Per a qualsevol consulta pots enviar un mail a outcoming@eina.cat

Ets estudiant de EINA i vols realitzar una estada de Pràctiques en empreses a l’estranger?

Programes de mobilitat per a estudiants d'altres universitats

Estàs realitzant els teus estudis a l'estranger i vols fer-ne part a EINA?

Per a qualsevol consulta pots enviar un mail a incoming@eina.cat

Programes de mobilitat per a PDI i PAS d’Eina

Ets PDI i/o PAS d’Eina i vols fer una estada a l'estranger?