EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Internacional

A EINA, la tasca docent i investigadora també es desenvolupa amb l’objectiu de projectar-la internacionalment i participar de l’intercanvi d’experiències que possibilita la col·laboració amb universitats d’arreu del món.

Aquesta voluntat de formar part duna comunitat de coneixement internacional es promou i es concreta mitjançant:

Programes de mobilitat

Els estudis de grau de disseny a EINA ofereixen als estudiants la possibilitat de realitzar una part dels seus estudis en altres universitats europees o de la resta del món. Els programes de mobilitat faciliten acadèmicament aquesta possibilitat i, a més, permeten gaudir d’un ajut econòmic per a l’estada a l’estranger.

La mobilitat d’estudiants és un objectiu prioritari per a la creació d’un Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES) integrat que s’amplia amb els intercanvis entre estudiants europeus i estudiants de la resta del món, com a veritable experiència d’internacionalització del coneixement. El Servei de mobilitat d’EINA, en col·laboració amb el de la UAB, facilita la informació i la gestió que permet que els estudiants del centre realitzin una part del currículum acadèmic a l’estranger, alhora que atén els estudiants visitants. Els programes que promouen els intercanvis són:

Aquests programes impliquen convenis de col·laboració bilaterals d’EINA amb més de 42 importants universitats de 25 països i la possibilitat d’accedir a 335 universitats de 33 països d’arreu del món, que configuren el programa d’intercanvis de la UAB.

El servei d’intercanvis internacionals també promou i gestiona els intercanvis de professors. Aquests consisteixen en estades curtes a universitats estrangeres del professorat d’EINA o en l’acolliment de professors estrangers i la seva finalitat és contribuir a la transferència d’experiències docents i coneixements de cara a formar una comunitat europea i internacional de docents.

Convocatòries

Projectes de col·laboració

Els projectes interuniversitaris permeten l’intercanvi de coneixements i metodologies d’aprenentatge entre centres de diferents països, alhora que aporten a l’estudiant una experiència de cooperació internacional.

Aquests projectes fan que l’estudiant assoleixi una comprensió més àmplia del funcionament del disseny en un marc global i li donen eines per a una futura immersió en el mercat professional internacional. Eina hi participa a través dels contactes i convenis que faciliten els programes europeus i internacionals de col·laboració interuniversitària.

E I N A