EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Internacional

A EINA, la tasca docent i investigadora també es desenvolupa amb l’objectiu de projectar-la internacionalment i participar de l’intercanvi d’experiències que possibilita la col·laboració amb universitats d’arreu del món.

Aquesta voluntat de formar part d'una comunitat de coneixement internacional es promou i es concreta mitjançant:


Mobilitat OUTGOING

Universitats de destí
Convocatòries
Requisits
Documents
Informació d’interès
Erasmus+ Pràctiques


Els estudis de grau de disseny a EINA ofereixen als estudiants la possibilitat de realitzar una part dels seus estudis en altres universitats europees o de la resta del món. Els programes de mobilitat faciliten acadèmicament aquesta possibilitat i, a més, permeten gaudir d’un ajut econòmic per a l’estada a l’estranger.

La mobilitat d’estudiants és un objectiu prioritari per a la creació d’un Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES) integrat que s’amplia amb els intercanvis entre estudiants europeus i estudiants de la resta del món, com a veritable experiència d’internacionalització del coneixement. El Servei de mobilitat d’EINA, en col·laboració amb el de la UAB, facilita la informació i la gestió que permet que els estudiants del centre realitzin una part del currículum acadèmic a l’estranger, alhora que atén els estudiants visitants. Els programes que promouen els intercanvis són:

Universitats de destí

Alemanya

Argentina

Bèlgica

Canadà

Dinamarca

Eslovènia

Finlàndia

França

Itàlia

Mèxic

Noruega

Polònia

Regne Unit

Xile

Portugal

Convocatòries

Requisits

Per poder realitzar un intercanvi, cal estar matriculat/da d’estudis de grau a la UAB o a algun dels seus centres adscrits quan es fa la sol·licitud, i estar-ho també durant el curs en que es realitzarà l’estada.

S’ha de tenir en compte que, si s’és seleccionat/da per marxar d’intercanvi, però abans d’iniciar l’estada s’obtenen tots els crèdits del pla que són necessaris per a l’obtenció del títol, l’expedient es tancarà automàticament. Un cop l’expedient estigui tancat, no és possible reobrir-lo per realitzar cap nova matrícula ni reconeixement. En aquest cas, no es podrà gaudir de la plaça adjudicada, perquè ja no s’estaria en disposició de matricular-se, requisit indispensable per ser estudiant d’intercanvi.

És necessari haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud. Tot i així, es recomana participar en els programes de mobilitat a l’alumnat de 3r i 4rt de grau, per una millor convalidació de crèdits.

Idiomes: comptar amb certificats d’idiomes ajuda a obtenir millor puntuació a l’hora de sol·licitar la plaça de mobilitat, i és requisit indispensable per optar a les beques de la Generalitat.

Documents

Informació d’interès

Erasmus+ PràctiquesMobilitat INCOMING

Com sol·licitar plaça
Erasmus
Programari propi
Estada

Les persones d'intercanvi tenen accés a les mateixes classes que l’alumnat d'EINA. Per tant la seva integració al centre és completa.

Com sol·licitar plaça

Terminis d'inscripció per al curs 2019-20

Per a qualsevol consulta poseu-vos en contacte amb la coordinadora d'internacional, Jo Milne a internacional@eina.cat.


ERASMUS

Programa d’intercanvis amb universitats europees que gaudeixen de la beca Erasmus. Aquest programa reconeix els crèdits cursats a les universitats d’acollida gràcies a l’European Credit Transfer System (ECTS).


PROGRAMA PROPI

Programa d’intercanvis amb universitats de fora d’Europa (principalment d’Amèrica, Àsia, i Oceania).


ESTADA

La modalitat de curs ESTADA d’EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, va dirigida a alumnat estranger o espanyol que en el moment de sol·licitar plaça hagi realitzat, o estiguin realitzant, estudis de disseny (o afines) en els seus països d’origen o a Espanya i que vulguin complementar-los. La modalitat ESTADA va dirigida a estudiants d’institucions amb les que no existeixen convenis d’intercanvi. Els i les candidates han de realitzar una sol·licitud de plaça i la seva acceptació es basarà en la valoració del seu expedient.


Condicions

S’haurà de cursar un mínim de 30 crèdits semestrals i un màxim de 90 crèdits anuals de les assignatures de 2n cicle que EINA ofereix anualment (de 3r i 4rt curs). El pla d’estudis anual estarà consensuat pel coordinador/a de titulació i l’alumne/a, i serà responsabilitat del coordinador/a assignar el nivell que correspongui a l’alumne/a.

Informació més detallada


Documents per descarregar:


Viure a Barcelona

Descarregar PDF

El cost de viure a Barcelona

Has de ser conscient de les despeses mínimes que suposa estudiar a EINA. Has de preveure un pressupost d'acord amb el nivell de vida de la ciutat, en el següent dossier trobaràs informació útil sobre les despeses bàsiques WELCOME TO UAB .

Allotjament

EINA està situada a la zona alta de Barcelona, dins del Parc de Setmenat a Sarrià. Aquest districte compta amb zones verdes i espais tranquils on els estudiants poden concentrar-se en els seus estudis.

Més informació sobre Barcelona a Turisme de Barcelona.


L'International Welcome Point de la UAB

Com a centre adscrit a la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), els nostres estudiants són benvinguts al Al IWP, situat a la Plaça Cívica. Els estudiants trobaran tota la informació que necessiten en arribar, podran resoldre qualsevol dubte sobre la vida acadèmica, aconseguir la targeta d'estudiant de la UAB, conèixer les activitats que es duen a terme al campus, informar-se sobre les beques disponibles, rebre atenció personalitzada per trobar allotjament, conèixer els serveis de la universitat i veure a quins cursos d'idiomes es poden matricular.

International Welcome Point - IWP
Campus de Bellaterra - Plaça Cívica
Tel + 34 93 581 22 10
Fax + 34 93 586 80 25
international.welcome.point@uab.cat

Tràmits legals de visat

En relació amb els tràmits legals de visat si us plau visiteu els següents enllaços:

Més info Welcome to UAB

Cursos UAB de català i castellà per a nouvinguts

Oferta formativa de castellà i de català per a nouvinguts per al primer semestre del curs 2019/2020

E I N A