EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Grau de Disseny

El grau de disseny d’EINA està bàsicament orientat a l’exercici de la professió de dissenyador en els camps del disseny gràfic, d’espais i de producte, i a aconseguir la qualificació de creador visual o d’especialista en els aspectes culturals i empresarials del disseny.

El disseny ocupa una posició cada dia més important en la nostra societat. Avui, els dissenyadors participen activament en la concepció i el desenvolupament de qualsevol mena de servei o producte. El treball del dissenyador és decisiu en els processos d’innovació, permet la incorporació de valors socials i ambientals i aporta qualitat cultural i estètica al nostre entorn.

Precisament pel paper que desenvolupa aquest professional en la definició d’imatges, productes i espais, ser dissenyador demana una formació molt completa. A més de dominar la tècnica, cal que el dissenyador interpreti el context d’actuació i que assumeixi responsabilitats creatives i directives en l’exercici de l’activitat professional.

La formació del grau de disseny a Eina garanteix l’aprenentatge d’habilitats per exercir la pràctica professional del disseny, però alhora insisteix en el seu caràcter innovador, destaca la dimensió emprenedora de la professió i assegura l’adquisició de coneixements culturals rigorosos i sòlids.

Descarregar llibret Estudiar Disseny a EINA 2018


Grau de Disseny

Grau de Disseny - Acreditació favorable
Grau de Disseny - Acreditació favorable


Sessions informatives del Grau de Disseny a EINA

Jornada de Portes Obertes a EINA

Confirmar assistència


Objectius acadèmics

En finalitzar el grau de disseny qualsevol estudiant haurà de ser capaç de:

Perfil de l’estudiant de nou accés


En l’aprenentatge del disseny conflueixen matèries molt diverses, coneixements i habilitats que procedeixen tant de l’expressió i la representació visual, com dels dominis tecnològics i científics o de la capacitat d’anàlisi i els coneixements humanístics. El disseny és una disciplina de síntesi i, per tant, qualsevol estudiant està capacitat per començar aquests estudis independentment del batxillerat de què provingui o també si prové d’altres estudis que li permetin l’ingrés a la universitat.

Tot i així, algunes habilitats i certs interessos poden facilitar el desenvolupament d’aquests estudis. Entre aquests cal destacar la capacitat d’observació, la predisposició a la innovació, la facilitat per a la representació visual, la creativitat i la imaginació, la sensibilitat artística, la motivació per l’ús de nous recursos tecnològics o la destresa tècnica.

Sortides professionals

La configuració dels estudis aporta els coneixements i recursos necessaris per treballar en un ampli ventall de sectors professionals i, alhora, permet anar orientant les vocacions dels estudiants i definint els camps més específics dels seus interessos laborals.


E I N A