Aigua

Convocatòria LAB Collserola 2023

Des d'eina obra volem demostrar que les arts plàstiques i el disseny són eines capaces de potenciar la conscienciació ambiental i la transformació ecosocial cap a la sostenibilitat.

Per això, convoquem aquesta ajuda per al desenvolupament d'un projecte de base artística o dissenyística que tingui com a objectiu explícit recuperar, reinventar o fer valdre els ecosistemes fontinals del Parc Natural de la Serra de Collserola situats en el vessant sud. Triem el vessant que dona a Barcelona perquè, en presentar la major pendent ponderada i la menor cobertura per boscos, té una menor capacitat de retenir aigua i és més susceptible a l'afectació climàtica.

L'aigua és un recurs essencial i escàs al Parc Natural. Els ecosistemes fontinals són hàbitats molt fràgils de gran riquesa biològica i cultural. El desafiament que planteja aquesta convocatòria és com protegir i, si escau, restaurar aquests ecosistemes i la vida biològica que depèn d'ells perquè aconsegueixin un bon estat ecològic i evitar la seva deterioració. Sent indispensable la participació de la ciutadania per al seu manteniment, és necessari que el projecte generi relacions profundes amb aquests espais que inspirin a la cura i l'acció.

A més de recursos econòmics, l'ajuda ofereix acompanyament en el desenvolupament, implementació i comunicació del projecte amb la finalitat que la iniciativa assoleixi els seus objectius i sigui la més transformadora possible.

Aquesta convocatòria està promoguda per EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, amb la col·laboració de Campo Adentro, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC).