EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Empresa

El disseny és una professió directament associada a les dinàmiques econòmiques d’innovació i al desenvolupament creatiu i cultural d’una societat. Aquesta és la base sobre la qual EINA ha construït una estreta relació amb el seu entorn i sobre la qual s’assenten tant la política formativa com les activitats i els programes de col·laboració entre universitat i empresa que el centre promou i gestiona.

Per temàtica i per vocació, EINA cultiva la proximitat amb l’ampli teixit professional i empresarial compromès amb el disseny; i ho fa tenint presents tant els coneixements com les experiències i les actituds. L’objectiu professionalitzador dels estudis s’assoleix, doncs, per diferents vies. Durant el desenvolupament dels estudis s’integren coneixements i recursos necessaris per treballar en un ampli ventall de sectors professionals i, alhora, es procura –mitjançant les tutories- anar orientant les vocacions dels estudiants i definint els camps més específics dels seus interessos laborals. D’altra banda, l’estudiant té l’oportunitat de viure experiències laborals reals i concretes, bé a través d’assignatures específiques o projectes puntuals, bé a través de la informació i la gestió facilitades pel centre (borsa de treball amb convenis de cooperació educativa universitat-empresa).

Activitats d’emprenedoria. La formació a EINA contempla l’aprenentatge d’una àmplia gamma d’habilitats i coneixements de caràcter interdisciplinari que atorguen als estudiants la màxima flexibilitat i preparació de cara al seu futur professional. EINA promou l’esperit emprenedor com una actitud fonamental per tal de desenvolupar-se professionalment en el camp del disseny i la creació visual, tant si es tracta de fer valdre el propi treball davant les organitzacions com si es tracta d’oferir serveis autònomament o de reconèixer oportunitats de negoci i gestionar estudis propis. Durant els estudis, des d’EINA es promou la presentació de treballs dels estudiants en plataformes expositives i fires que poden representar-los ajuts econòmics quan tenen prou entitat.

Projectes de col·laboració. La interacció d’EINA amb el teixit empresarial i institucional facilita que es promoguin acords de col·laboració destinats a realitzar estudis o projectes puntuals. En funció de les temàtiques i els objectius, aquestes col·laboracions EINA-empresa es desenvolupen en el si mateix d’assignatures de projectes o mitjançant grups de treball puntuals, sempre amb participació destacada dels estudiants. A diferència dels encàrrecs professionals més convencionals, aquests projectes tenen un component exploratori i especulatiu propi de la transferència universitat-empresa.

Premis i concursos. EINA incentiva la participació en premis i concursos com a via perquè l’estudiant es doni a conèixer i desenvolupi un currículum propi. En les ocasions que ho requereixin, el centre s’encarregarà de la tutoria d’aquells estudiants que desenvolupin projectes per presentar a premis i concursos. En qualsevol cas l’estudiant pot gaudir de l’assessorament d’algun dels seus professors mitjançant consultes puntuals.

Pràctiques laborals. Els estudis de Grau a EINA integren experiències professionals en empreses i estudis externs durant el període de formació per proveir els estudiants d’aprenentatges i experiències necessaris que, un cop acabats els estudis, permeten una eficaç incorporació al món laboral.

Cal destacar que el centre assumeix com una de les seves funcions la promoció dels estudiants i els graduats d’EINA. És en aquest sentit que els treballs dels estudiants es difonen a través de publicacions especialitzades o exposicions organitzades pel mateix centre, respectant-ne sempre l’autoria i els drets corresponents. Així mateix, EINA edita i distribueix una publicació amb els treballs de fi de grau de tots els estudiants que es graduen per facilitar el seu trànsit al mercat laboral i destacar els nivells de professionalitat i competència que han assolit.

E I N A