Serveis i equipament

Arxiu

El Servei d'Arxiu esdevé unitat bàsica d'informació que contribueix a millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió administrativa. A l'Arxiu Històric es custodia i conserva la documentació que testimonia l'activitat d'EINA al llarg de la seva història, amb l'objectiu de preservar i donar accés a aquest patrimoni documental als investigadors i ciutadans interessats.

Més informació sobre els serveis i els fons que conserva l'Arxiu.

Biblioteca

La Biblioteca d'EINA té una funció de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de les activitats culturals de la comunitat educativa. Gràcies al seu fons especialitzat en disseny i art contemporani, la Biblioteca d'EINA ha esdevingut un centre de referència per als estudiants, estudiosos i investigadors en aquests àmbits temàtics.

Més informació sobre els serveis i els fons de la Biblioteca.

Servei d'Informàtica

El Servei d'informàtica, a més de cobrir l'actualització i el manteniment dels equips, assisteix a estudiants, professorat i personal del centre, i està a la seva disposició per resoldre dubtes o problemes tècnics relacionats amb el maquinari i el programari.

Entre els serveis oferts pel Servei d'Informàtica podeu trobar el correu electrònic institucional; connexió Wi-Fi a les dues seus; servei de reprografia amb impressores/fotocopiadores multifunció en blanc i negre i color en formats A1, A2, A3 i A4; escàners de sobretaula en format A4 i A3; i aules d'informàtica equipades amb PC, Macs i portàtils Mac.

Universitat i Empresa

El Servei Universitat i Empresa promou i gestiona les col·laboracions que s'entaulen entre el centre i el seu entorn institucional i empresarial, destinades a:

  • incorporar a les activitats formatives d'EINA experiències professionals –com ara les pràctiques externes–, projectes de col·laboració i transferència amb el món empresarial, o fomentar coneixements i actituds emprenedores;
  • teixir lligams entre EINA i l'entorn econòmic de manera que es faciliti la incorporació dels estudiants, i principalment dels graduats, al mercat professional.

Més informació sobre el servei Universitat i Empresa.

Intercanvis internacionals

Servei de suport a la mobilitat d'estudiants i professorat a través de diversos programes i modalitats d'intercanvi com Erasmus estudiants, el programa de mobilitat d'estudiants de la UAB, Erasmus pràctiques o les estades.

Aquests programes impliquen convenis de col·laboració bilaterals d'EINA amb més de 42 importants universitats de 25 països i la possibilitat d'accedir a 335 universitats de 33 països d'arreu de món que configuren el programa d'intercanvis de la UAB.

Més informació sobre el servei d'Internacional.

Publicacions

El servei de publicacions és l'encarregat de l'edició de les col·leccions monogràfiques i seriades, així com del material informatiu i promocional d'EINA i de la Fundació EINA.

És també un servei de suport als grups de recerca i als ensenyaments de Grau i de màsters i postgraus que volen publicar en format imprès o digital els resultats dels seus projectes, investigacions o exposicions.

Taller de maquetes i prototips

El Taller, ubicat a EINA Bosc, funciona com a un espai de formació teòric/pràctic en les assignatures que requereixen eines específiques. Alhora, és un espai creatiu d'experimentació i investigació al que poden accedir estudiants i professorat per a la producció d'elements que, en el procés de disseny, requereixen maquetes i prototips, ja sigui mitjançant tècniques tradicionals o de fabricació digital.

El Taller de maquetes i prototips compta amb l'equipament següent: Makebot Sketch de 150x150x150mm de volum d'impressió, laser cutter 900x610mm, CR-Scan 01 CREALITY (que treballa amb el software CR STUDIO 2.0), AxiDraw V3A3 (que treballa amb el software Inkscape), eines manuals i elèctriques, vacuum former, torn de metall i diversitat de materials, resines i silicones.

El Taller és un servei del centre que està a disposició de tota la comunitat educativa, sota el compliment de les normatives de seguretat i ús establertes i la supervisió dels responsables del taller.

L'horari de lliure accés -sempre amb assistència tècnica- per a estudiants i professorat és:

  • Dilluns de 15.15h a 20h.
  • Dimarts de 15.00h a 20h.
  • Dimecres, dijous i divendres de 14.30h a 20h.

Aula oberta d'informàtica

Els estudiants poden accedir a les Aules 5, 10 i 11 i fer servir els ordinadors, impressores i escàners. Els ordinadors són PC i Mac i disposen de tot el programari requerit en els estudis impartits a EINA.

Horari de lliure accés

De dilluns a dijous, de 8h a 20h.
Divendres de 8h a 19h.