Serveis i equipament

Arxiu

El Servei d'Arxiu esdevé unitat bàsica d'informació que contribueix a millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió administrativa. A l'Arxiu Històric es custodia i conserva la documentació que testimonia l'activitat d'EINA al llarg de la seva història, amb l'objectiu de preservar i donar accés a aquest patrimoni documental als investigadors i ciutadans interessats.

Més informació sobre els serveis i els fons que conserva l'Arxiu.

Biblioteca

La Biblioteca d'EINA té una funció de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de les activitats culturals de la comunitat educativa. Gràcies al seu fons especialitzat en disseny i art contemporani, la Biblioteca d'EINA ha esdevingut un centre de referència per als estudiants, estudiosos i investigadors en aquests àmbits temàtics.

Més informació sobre els serveis i els fons de la Biblioteca.

EINA Barra de Ferro

EINA Barra de Ferro és una sala d'exposicions i activitats amb què EINA trasllada al centre de la ciutat, de manera pública, algunes de les produccions que genera com a centre formatiu de nous creadors i com a entitat interessada a contribuir a l'enriquiment de la vida cultural de la ciutat. L'espai està situat al carrer de la Barra de Ferro número 2, a prop del Museu Picasso. A més d'activitats puntuals, com ara conferències, taules rodones o presentació de llibres, la sala compta amb una programació estable d'exposicions. El programa d'exposicions i activitats es confecciona bàsicament amb les produccions, els projectes i les creacions derivats de l'activitat del centre i els seus estudiants i professorat. Les exposicions solen tenir una durada de dues o tres setmanes.

Més informació sobre EINA Barra de Ferro.

Servei d'Informàtica

El Servei d'informàtica, a més de cobrir l'actualització i el manteniment dels equips, assisteix a estudiants, professorat i personal del centre, i està a la seva disposició per resoldre dubtes o problemes tècnics relacionats amb el maquinari i el programari.

Entre els serveis oferts pel Servei d'Informàtica podeu trobar el correu electrònic institucional; connexió Wi-Fi a les dues seus; servei de reprografia amb impressores/fotocopiadores multifunció en blanc i negre i color en formats A1, A2, A3 i A4; escàners de sobretaula en format A4 i A3; i aules d'informàtica equipades amb PC, Macs i portàtils Mac.

Universitat i Empresa

El Servei Universitat i Empresa promou i gestiona les col·laboracions que s'entaulen entre el centre i el seu entorn institucional i empresarial, destinades a:

 • incorporar a les activitats formatives d'EINA experiències professionals –com ara les pràctiques externes–, projectes de col·laboració i transferència amb el món empresarial, o fomentar coneixements i actituds emprenedores;
 • teixir lligams entre EINA i l'entorn econòmic de manera que es faciliti la incorporació dels estudiants, i principalment dels graduats, al mercat professional.

Més informació sobre el servei Universitat i Empresa.

Intercanvis internacionals

Servei de suport a la mobilitat d'estudiants i professorat a través de diversos programes i modalitats d'intercanvi com Erasmus estudiants, el programa de mobilitat d'estudiants de la UAB, Erasmus pràctiques o les estades.

Aquests programes impliquen convenis de col·laboració bilaterals d'EINA amb més de 42 importants universitats de 25 països i la possibilitat d'accedir a 335 universitats de 33 països d'arreu de món que configuren el programa d'intercanvis de la UAB.

Més informació sobre el servei d'Internacional.

Publicacions

El servei de publicacions és l'encarregat de l'edició de les col·leccions monogràfiques i seriades, així com del material informatiu i promocional d'EINA i de la Fundació EINA.

És també un servei de suport als grups de recerca i als ensenyaments de Grau i de màsters i postgraus que volen publicar en format imprès o digital els resultats dels seus projectes, investigacions o exposicions.

Taller de creació gràfica

El taller de creació gràfica compta amb equipament especialitzat per crear i gravar en procediments calcogràfics, litogràfics, de serigrafia i xilogràfics. Els tallers estan situats a Ciutat Vella, als locals de la seu de l'Espai Cultural EINA Barra de Ferro, i acullen les classes dels estudis del Grau en Disseny de creació gràfica i estampació, així com cursos d'iniciació i cursos avançats de postgrau. Durant el curs, el taller està obert a estudiants i professorat en horaris setmanals determinats.

Actualment, el taller està equipat amb:

 • Zona de gravat: és l'espai principal on es duen a terme la majoria d'activitats docents: les sessions teòriques, les activitats de creació i el treball en planxa i, finalment, el procés d'estampació amb màquines. Es reconeixen tres zones: la zona d'estampació de serigrafia, la zona d'estampació litogràfica i la zona d'estampació calcogràfica.
 • Sala d'aigua: aquesta sala dona cabuda a l'espai on es revelen, netegen i recuperen les pantalles de serigrafia. El nom prové de la utilització abundant d'aigua a pressió per desenvolupar aquestes activitats.
 • Sala d'àcids: principalment constituïda per dues grans cubetes d'obra i un desguàs on es manipulen materials de revelatge. Es tracta d'un espai dotat de totes les mesures de prevenció i seguretat adequades. Totes les substàncies que es fan servir en aquest lloc no són directament abocades al desguàs, sinó que es reutilitzen i finalment, es reciclen.
 • Sala fosca: sala per realitzar processos de manipulació i insolació de material fotosensible en els seus primers estadis.
 • Sala de seguretat: espai per guardar materials químics, inflamables, o magatzem de substàncies mínimament tòxiques.
 • Recursos materials: a més dels espais específics del taller, EINA disposa de tota una sèrie de recursos materials i maquinària específica per dur a terme les tasques docents i pràctiques.

L'adequació de les instal·lacions a la normativa, el seguiment de les normes d'ús i la vigilància i el seguiment d'indicacions del responsable de taller garanteixen la seguretat dels usuaris de l'espai mentre es desenvolupen les activitats que s'hi realitzen.

Horari de taller obert per a estudiants

Dilluns de 16h a 20h
Dimarts de 10h a 14h i de 16h a 20h
Dimecres de 10h a 14h i de 16h a 20h
Dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h
Divendres de 16h a 20h
Dissabte de 10h a 14h
Diumenge tancat

*Durant la pandèmia de la COVID 19 cal sempre demanar cita prèvia

Taller de maquetes i prototips

El Taller funciona com a un espai de formació teòric/pràctic en les assignatures que requereixen eines específiques. Alhora, és un espai creatiu d'experimentació i investigació al que poden accedir estudiants i professorat per a la producció d'elements que, en el procés de disseny, requereixen maquetes i prototips, ja sigui mitjançant tècniques tradicionals o de fabricació digital.

El Taller de maquetes i prototips compta amb l'equipament següent: 3D MOJO printer, laser cutter 900x610mm, eines manuals i elèctriques, vacuum former, torn de metall i diversitat de materials, resines i silicones.

El Taller és un servei del centre que està a disposició de tota la comunitat educativa, sota el compliment de les normatives de seguretat i ús establertes i la supervisió dels responsables del taller.

L'horari de lliure accés -sempre amb assistència tècnica- per a estudiants i professorat és:

 • Dilluns de 15.15h a 20h.
 • Dimarts de 15.00h a 20h.
 • Dimecres, dijous i divendres de 14.30h a 20h.

Aula oberta d'informàtica

Els estudiants poden accedir a les Aules 5, 10 i 11 i fer servir els ordinadors, impressores i escàners. Els ordinadors són PC i Mac i disposen de tot el programari requerit en els estudis impartits a EINA.

Horari de lliure accés

De dilluns a divendres, de 8h a 20h.