El MURAD en xifres

Aquesta pàgina recull alguns dels indicadors emprats per al desenvolupament i anàlisi del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny. En el conjunt d’indicadors de la titulació s’hi inclouen dades relatives al perfil, preinscripció i la matrícula de l’alumnat, als resultats de rendiment, a la valoració de l'actuació docent del professorat, als serveis, els recursos i els equipaments.

 

Alumnes de nou ingrés per sistema d' origen de l'estudiant

Curs acadèmic Estudiants que provenen de la mateixa universitat Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat Estudiants que provenen d'universitats estrangeres
2013/2014 0 13 11
2014/2015 0 5 11
2015/2016 6 8 15
2016/2017 7 6 20
2017/2018 1 7 23
2018/2019 1 9 35
2019/2020 2 6 13
A

Dades de preinscripció

Curs acadèmic Oferta de places Sol·licituds Alumnes de nou ingrés
2013/2014 30 35 24
2014/2015 30 43 21
2015/2016 30 58 28
2016/2017 30 34 31
2017/2018 30 31 25
2018/2019 30 35 30
2019/2020 35 53 21
2020/2021 50 79 54
A

Titulacions de procedència dels alumnes del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny

Estudis de Grau 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
Antropologia 0 1 0 0 0 0 0
Arquitectura 0 0 0 0 1 1 1
Art Dramàtic 0 2 1 0 0 1 0
Belles Arts 5 13 7 5 1 10 2
Comunicació 0 0 0 1 1 0 0
Disseny 9 10 11 21 13 2 6
Dret 0 0 1 2 0 0 0
Disseny Industrial 0 2 2 0 0 7 1
Estudis d'Arquitectura 0 0 1 0 0 0 0
Filologia Anglesa 1 1 0 0 0 0 0
Filologia Hispànica 0 0 2 2 1 3 2
Filosofia 0 0 1 0 2 1 0
Fotografia 1 1 0 0 0 0 1
Geografia 0 0 0 0 1 1 0
Història 1 0 0 0 0 0 0
Història de l'Art 2 2 4 3 2 1 0
Humanitats 1 0 0 1 1 1 0
Periodisme 0 0 1 0 1 0 0
Psicologia 0 0 0 1 0 0 0
Publicitat i Relacions Públiques 0 1 1 0 1 0 0
Comunicació visual 0 0 0 0 0 2 0
Disseny gràfic 0 0 0 0 0 2 4
Títol oficial de mestre 0 0 0 0 0 0 1
Lletres 0 0 0 0 0 3 2
Ciències 0 0 0 0 0 0 1
Economia 0 0 0 0 0 1 0
Llengua i Literatura Xinesa 0 0 0 0 0 1 0
Indumentària i Disseny de Moda 0 0 0 0 0 1 0
Marketing 0 0 0 0 0 1 0
Gerència 0 0 0 0 0 1 0
Mestre Arts Plàstiques 0 0 0 0 0 1 0
Turisme 0 0 0 0 0 1 0
Pintura 0 0 0 0 0 1 0
Disseny d'Exposicions 0 0 0 0 0 1 0
Disseny d'Art, Teatre, Cinema i Televisió 0 0 0 0 0 1 0
NONE

Alumnes matriculats per gènere

Curs acadèmic Dones Homes
2013/2014 13 11
2014/2015 9 21
2015/2016 25 13
2016/2017 27 15
2017/2018 23 7
2018/2019 38 7
2019/2020 22 5
2020/2021 32 23
B

Alumnes de nou ingrés per gènere

Curs acadèmic Dones Homes
2013/2014 13 11
2014/2015 17 5
2015/2016 16 12
2016/2017 20 11
2017/2018 21 4
2018/2019 25 5
2019/2020 17 4
2020/2021 32 22
B

Professorat per categoria i segons doctorat (2019-2020)

Professorat per categoria i segons doctorat (2019-2020)
Doctor / No doctor Agregat / Titular Contractat doctor Associat Col·laborador Llicenciat Altres Total % professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctors 1 7 10 0 0 18 66.6%
No doctors 0 0 6 3 2 11 0%
NONE

Hores impartides de docència segons categoria de professorat i doctorat (curs 2019-2020)

Hores impartides de docència segons categoria de professorat i doctorat (curs 2019-2020)
Doctor / No doctor Agregat / Titular Contractat doctor Associat Col·laborador llicenciat Altres Total
Doctors 36 112 176 0 0 324
No doctors 0 0 52 48 9 109
NONE

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Curs acadèmic Crèdits
2013/2014 50
2014/2015 48
2015/2016 43
2016/2017 49
2017/2018 43
2018/2019 49
2019/2020 48
2020/2021 58.8
A

Alumnes titulats per gènere

Curs acadèmic Dones Homes
2013/2014 11 9
2014/2015 13 5
2015/2016 15 13
2016/2017 18 8
2017/2018 10 5
2018/2019 33 6
2019/2020
A

Abandonament a primer curs

Curs acadèmic Abandonament
2013/2014 0
2014/2015 1
2015/2016 14
2016/2017 0
2017/2018 0
2018/2019 0
2019/2020 0
A

Valoració de la docència per part dels estudiants del MURAD (sobre 5)

Curs acadèmic 1r semestre 2n semestre
2013/2014 3.7 3.8
2014/2015 3.9 3.7
2015/2016 - -
2016/2017 4.17 3.54
2017/2018 - 3.63
2018/2019 3.91 3.41
2019/2020 - -
A

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Curs acadèmic Taxa de rendiment
2013/2014 97%
2014/2015 95.69%
2015/2016 97.39%
2016/2017 97.06%
2017/2018 98.58%
2018/2019 96.43%
2019/2020 98.85%
A

Resultats acadèmics 2019-2020

Asignatura Matriculats MH EX NT AP S NP Rend. Èxit %NP
M1. Pensament Contemporani I 21 0 7 13 0 0 1 95.2% 100% 4,8%
M2. Art Contemporani 20 0 4 13 0 0 0 100% 100% 0%
M3. Disseny Contemporani 21 0 8 12 0 0 1 95.2% 100% 4,8%
M4. Recerca Artística I 20 0 4 13 0 0 0 100% 100% 0%
M5. Recerca en Disseny I 21 0 6 15 0 0 0 100% 100% 0%
M6. Taller de Crítica 20 0 8 11 0 0 0 100% 100% 0%
M7. Cultura del Disseny 13 0 13 0 0 0 0 100% 100% 0%
M8. Investigació en Disseny II 9 3 6 0 0 0 0 100% 100% 0%
M9. Pensament Contemporani II 8 0 8 0 0 0 0 100% 100% 0%
M10. Recerca Artística II 10 0 6 3 0 0 1 100% 100% 10%
M11. Treball Fi de Màster 25 0 7 5 5 0 - 100% 100% -
NONE

Resultats acadèmics 2018-2019

Asignatura Matriculats MH EX NT AP S NP Rend. Èxit %NP
M1. Pensament Contemporani I 31 0 14 11 6 0 0 100% 100% 0%
M2. Art Contemporani 32 0 10 15 7 0 0 100% 100% 0%
M3. Disseny Contemporani 38 0 10 15 13 0 0 100% 100% 0%
M4. Recerca Artística I 36 0 19 11 6 0 0 100% 100% 0%
M5. Pràctiques i Territoris del Disseny Actual I 35 0 20 2 13 0 0 100% 100% 0%
M6. Taller de Crítica 33 0 9 9 15 0 0 100% 100% 0%
M7. Cultura del Disseny 25 0 6 7 12 0 0 100% 100% 0%
M8. Pràctiques i Territoris del Disseny Actual II 27 0 8 7 11 0 1 96.3% 100% 3.7%
M9. Pensament Contemporani II 9 0 0 7 2 0 0 100% 100% 0%
M10. Recerca Artística II 10 0 3 5 2 0 0 100% 100% 0%
M11. Treball Fi de Màster 44 0 22 7 8 6 0 86.36% 86.36% 0%
NONE

Resultats globals de la titulació

Curs Taxa de presentats Taxa de rendiment Taxa d'èxit
2013-2014 97.50% 97% 99.49%
2014-2015 95.69% 95.69% 100%
2015-2016 97.39% 97.39% 100%
2016-2017 97.06% 97.06% 100%
2017-2018 98.58% 98.58% 100%
2018-2019 99.73% 96.43% 99.69%
2019-2020 98.85% 98.85% 100%
NONE

Nombre de visites a la pàgina web d’informació sobre la titulació

Curs Visites Visites úniques
2016-2017 9565 7459
2017/2018 8489 6408
2018/2019 8283 6374
2019/2020 8374 6520
NONE