El MURAD en xifres

Aquesta pàgina recull alguns dels indicadors emprats per al desenvolupament i anàlisi del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny. En el conjunt d’indicadors de la titulació s’hi inclouen dades relatives al perfil, preinscripció i la matrícula de l’alumnat, als resultats de rendiment, a la valoració de l'actuació docent del professorat, als serveis, els recursos i els equipaments.

 

Alumnes de nou ingrés per sistema d' origen de l'estudiant

Curs acadèmic Estudiants que provenen de la mateixa universitat Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat Estudiants que provenen d'universitats estrangeres
2013/2014 0 13 11
2014/2015 0 5 11
2015/2016 6 8 15
2016/2017 7 6 20
2017/2018 1 7 23
A

Dades de preinscripció

Curs acadèmic Oferta de places Sol·licituds Alumnes de nou ingrés
2013/2014 30 35 24
2014/2015 30 43 21
2015/2016 30 58 28
2016/2017 30 34 31
2017/2018 30 31 25
A

Titulacions de procedència dels alumnes del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny

Estudis de Grau 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Antropologia 0 1 0 0 0
Arquitectura 0 0 0 0 1
Art Dramàtic 0 2 1 0 0
Belles Arts 5 13 7 5 1
Comunicació 0 0 0 1 1
Disseny 9 10 11 21 13
Dret 0 0 1 2 0
Enginyeria de Disseny Industrial 0 2 2 0 0
Estudis d'Arquitectura 0 0 1 0 0
Filologia Anglesa 1 1 0 0 0
Filologia Hispànica 0 0 2 2 1
Filosofia 0 0 1 0 2
Fotografia i Creació Digital 1 1 0 0 0
Geografia 0 0 0 0 1
Història 1 0 0 0 0
Història de l'Art 2 2 4 3 2
Humanitats 1 0 0 1 1
Periodisme 0 0 1 0 1
Psicologia 0 0 0 1 0
Publicitat i Relacions Públiques 0 1 1 0 1
A

Alumnes matriculats per gènere

Curs acadèmic Dones Homes
2013/2014 13 11
2014/2015 9 21
2015/2016 25 13
2016/2017 27 15
2017/2018 23 7
B

Alumnes de nou ingrés per gènere

Curs acadèmic Dones Homes
2013/2014 13 11
2014/2015 17 5
2015/2016 16 12
2016/2017 20 11
2017/2018 21 4
B

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Curs acadèmic Crèdits
2013/2014 50
2014/2015 48
2015/2016 43
2016/2017 49
2017/2018 43
A

Alumnes titulats per gènere

Curs acadèmic Dones Homes
2013/2014 11 9
2014/2015 13 5
2015/2016 15 13
2016/2017 18 8
2017/2018 10 5
A

Abandonament a primer curs (en %)

Curs acadèmic Abandonament
2013/2014 0%
2014/2015 4.76%
2015/2016 10.71%
2016/2017 0%
2017/2018 0%
A

Valoració de la docència per part dels estudiants del MURAD (sobre 5)

Curs acadèmic 1r semestre 2n semestre
2013/2014 3.7 3.8
2014/2015 3.9 3.7
2015/2016 - -
2016/2017 4.17 3.54
2017/2018 - 3.63
A

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Curs acadèmic Taxa de rendiment
2013/2014 97%
2014/2015 95.69%
2015/2016 97.39%
2016/2017 97.06%
2017/2018 98.58%
A

Nombre de visites a la pàgina web d’informació sobre la titulació

Curs Visites Sessions
2017-2018 12361 9339
2016-2017 14848 11324
NONE