Representants

Per assolir els objectius de millora constant que ens proposem en la cerca de l’excel·lència, és imprescindible que tots els col·lectius que conviuen a EINA facin sentir la seva veu, especialment en els òrgans de govern de la institució. És per aquesta raó que l’exercici de la representació democràtica i activa és fonamental, i per aquest motiu EINA s’ha dotat d’un reglament electoral que asseguri la representació del professorat, l’alumnat i el PAS.

En aquesta pàgina hi trobareu les actes, calendari i reglament vigents.