Política lingüística

Com a tot Catalunya i, d’acord amb la política lingüística de la Universitat Autònoma de Barcelona, la llengua pròpia d'EINA és el català, que comparteix oficialitat amb el castellà i ús amb l'anglès (llengua franca de la comunitat acadèmica).

En conseqüència, els professors escullen lliurement –entre el català i el castellà– la llengua vehicular que volen utilitzar. Tanmateix, si és necessari, durant els primers dies del curs s'acull als estudiants provinents de fora de Catalunya, per exemple, repetint continguts, alentint les explicacions o traduint-les. També, l'estudiant pot triar lliurement entre realitzar els treballs i els exàmens en català, en castellà o en anglès, segons la seva conveniència.

D'altra banda, el Centre es compromet a la introducció progressiva de la llengua anglesa, amb la finalitat de millorar les competències de l'estudiant en aquest sentit, sempre de la mà de professorat nadiu o amb una titulació que garanteixi la competència suficient per impartir coneixements utilitzant l'anglès com a llengua vehicular.