El Grau en xifres

Aquesta pàgina recull alguns dels indicadors emprats per al desenvolupament i anàlisi del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny. En el conjunt d’indicadors de la titulació s’hi inclouen dades relatives al perfil, preinscripció i la matrícula de l’alumnat, als resultats de rendiment, a la valoració de l'actuació docent del professorat, als serveis, els recursos i els equipaments.

També podeu consultar els documents següents:

Evolució de les vies d'accés al Grau de Disseny

Curs acadèmic No informat Batx. / COU amb PAU Diplomat, llicenciat FP2, CFGS Univ. Batx. / COU Univ. FP2 / CFGS Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys
2012/2013 0 79 0 5 12 0 1 0
2013/2014 0 83 0 7 12 1 3 0
2014/2015 6 66 4 7 12 0 0 0
2015/2016 0 85 4 9 20 0 1 0
2016/2017 2 71 1 6 16 1 0 0
2017/2018 0 86 0 6 12 1 1 0
A

Dades de preinscripció

Curs acadèmic Oferta de places Sol·licituds 1a opció Alumnes de nou ingrés
2012/2013 110 423 - 118
2013/2014 110 401 110 121
2014/2015 110 361 93 98
2015/2016 110 380 114 116
2016/2017 110 312 85 107
2017/2018 110 372 92 95
A

Alumnes de nou ingrés per gènere

Curs acadèmic Dones Homes
2012/2013 63 37
2013/2014 79 29
2014/2015 74 27
2015/2016 86 34
2016/2017 63 34
2017/2018 74 33
B

Alumnes matriculats per gènere

Curs acadèmic Dones Homes
2012/2013 354 208
2013/2014 316 162
2014/2015 309 139
2015/2016 309 125
2016/2017 298 127
2017/2018 310 121
B

Alumnes matriculats per via d'accés (en %)

Curs acadèmic Batx. / COU amb PAU Diplomat, llicenciat FP2, CFGS Univ. Batx. / COU Univ. FP2 / CFGS Més grans de 25 anys Altres accessos
2012/2013 304 24 21 51 0 3 151
2013/2014 332 15 23 43 3 6 34
2014/2015 312 10 26 47 3 5 26
2015/2016 319 6 28 53 2 3 0
2016/2017 302 3 30 58 3 2 0
2017/2018 319 2 29 54 2 1 0
A

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Curs acadèmic Crèdits
2012/2013 45.8
2013/2014 51.6
2014/2015 51
2015/2016 50.86
2016/2017 49.34
2017/2018 48.82
A

Graduats i graduades per gènere

Curs acadèmic Dones Homes
2012/2013 115 71
2013/2014 55 37
2014/2015 61 30
2015/2016 52 25
2016/2017 46 21
2017/2018 66 22
B

Abandonament a primer curs (en %)

Curs acadèmic Abandonament
2012/2013 16.52%
2013/2014 26.25%
2014/2015 24.50%
2015/2016 19.20%
2016/2017 6.86%
2017/2018 17.76%
A

Valoració de la docència per part dels estudiants del Grau de Disseny

Curs acadèmic 1r semestre 2n semestre
2008/2009 3.62 3.12
2009/2010 3.45 3.16
2010/2011 3.61 3.87
2011/2012 3.63 4.02
2012/2013 3.6 3.64
2013/2014 - 3.48
2014/2015 3.87 -
2015/2016 3.87 3.62
2016/2017 3.87 3.69
2017/2018 3.8 3.63
A

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Curs acadèmic Taxa de rendiment
2012/2013 88.85%
2013/2014 88.23%
2014/2015 88.91%
2015/2016 88.74%
2016/2017 87.06%
2017/2018 84.20%
A

Resultats acadèmics 2017-2018

Asignatura Matriculats MH EX NT AP S NP Rend. Èxit %NP
Art, disseny i societat 104 4 10 29 45 12 4 84.26% 87.5% 4%
Color i volum 98 1 17 53 21 2 4 93% 96.88 4%
Dibuix bàsic 99 4 9 39 34 5 8 86.14% 93.55% 8%
Dibuix tècnic 104 3 16 29 45 3 8 89.62% 96.94% 8%
Introducció a la teoria del disseny i l'art 99 2 10 53 25 3 6 90% 95.74% 6%
Física aplicada al disseny 105 4 6 43 37 7 8 85.71% 92.78% 8%
Introducció a la història del disseny i l'art 103 4 1 27 55 2 14 84.47% 97.75% 14%
Recursos informàtics per al disseny 107 0 2 27 48 9 21 71.96% 89.53% 20%
Taller de dibuix 101 4 21 34 27 3 12 85.29% 96.67% 12%
Introducció al projecte de disseny 105 2 2 11 59 11 20 70.48% 87.06% 19%
Història de l'art i el disseny moderns 86 1 7 31 44 3 0 96.55% 96.55% 0%
Disseny d'espais efímers 84 0 9 27 37 9 2 87.5% 89.53% 2%
Informàtica aplicada al disseny d'espai i volum 50 2 2 15 16 9 9 70% 79.55% 12%
Informàtica aplicada al disseny de text i imatge 43 2 4 15 18 4 0 90.7% 90.7% 0%
Tipografia 84 2 0 31 40 9 2 87.36% 89.41% 2%
Disseny d'elements d'identitat 80 4 7 38 25 2 4 90.24% 96.10% 5%
Gestió de projectes de disseny 75 3 6 34 28 2 2 94.94% 97.4% 3%
Maquetes i prototips 74 2 2 49 18 0 3 94.74% 100% 4%
Recursos audiovisuals per al disseny 70 3 1 35 28 1 2 95.77% 98.55% 3%
Disseny i art contemporanis 1 12 37 41 0 0 100% 100% 0%
Disseny i empresa 82 3 8 48 21 0 2 % % %
Ergonomia, percepció i usabilitat 80 3 4 45 25 1 2 96.43% 98.78% 3%
Propitats i usos de nous materials per al disseny 84 0 2 36 39 4 3 92.05% 95.29% 4%
Arts gràfiques 49 1 1 22 22 3 0 94.64% 95.29% 4%
Introducció a la fotografia 36 0 2 28 15 1 6 81.08% 96.77% 17%
Maquetació editorial 48 0 2 28 15 1 2 94.44% 98.08% 4%
Materials i tècniques de construcció 18 1 2 4 10 1 0 94.74% 94.74% 0%
Modelatge d'objectes 14 0 1 7 5 1 0 81.25% 86.67% 0%
Processos de transformació industrial 11 0 0 2 9 0 0 100% 100% 0%
Representació informàtica d'arquitectura i interiorisme 20 1 4 14 1 0 0 95.24% 100% 9%
Taller d'arts visuals 11 1 4 5 0 0 1 92.86% 100% 9%
Taller de creació gràfica 37 0 6 27 3 0 1 95.45% 97.67% 3%
Últimes tendències del disseny 83 4 24 24 28 2 1 96.55% 97.67% 1%
Anàlisi i crítica del disseny 7 0 0 6 1 0 0 100% 100% 0%
Anàlisi i crítica del disseny d'espais 13 1 0 9 1 0 2 85.71% 100% 15%
Anàlisi i crítica del disseny de la comunicació visual 23 0 3 19 1 0 2 85.71% 100% 15%
Anàlisis i crítica del disseny d'objectes 12 0 5 7 0 0 0 100% 100% 0%
Curadoria d'exposicions de disseny 20 0 2 12 5 0 1 96% 100% 5%
Creació digital 21 1 3 3 13 1 0 95.24% 95.24% 0%
Creació tipogràfica 30 1 3 11 14 0 1 96.67% 100% 3%
Didàctica del disseny 15 1 7 2 5 0 0 100% 100% 0%
Direcció d'art 35 0 0 28 5 2 0 95% 95% 0%
Direcció de disseny 10 0 3 6 1 0 0 100% 100% 0%
Disseny d'elements d'equipament públic 12 0 0 3 9 0 0 100% 100% 0%
Disseny d'envasos, embalatges i etiquetes 13 0 1 5 7 0 0 100% 100% 0%
Disseny d'equipament domèstic 12 0 0 1 9 1 1 84.62% 91.67% 8%
Disseny de mobiliari 11 0 0 6 5 0 0 100% 100% 0%
Disseny editorial 19 1 2 9 5 2 0 90.91% 90.91% 0%
Disseny i gestió cultural 19 0 1 15 2 0 1 95.65% 100% 5%
Escenografia 17 0 2 11 2 1 1 88.89% 94.12% 6%
Fotografia 26 0 10 12 3 0 1 96.43% 100% 0%
Gràfica en moviment 25 1 2 7 15 0 0 100% 100% 0%
Història i crítica del disseny a Catalunya 16 1 3 7 3 0 0 88.24% 100% 13%
Il·lustració aplicada 27 1 8 17 1 0 0 100% 100% 0%
Infografia 27 1 8 17 1 0 0 100% 100% 0%
Interiorisme d'espais comercials 18 0 0 5 4 0 1 85% 94.44% 11%
Interiorisme d'espais de treball 10 0 0 5 4 0 1 90% 100% 10%
Interiorisme d'espais domèstics 13 0 0 6 5 1 1 78.57% 91.67% 8%
Pràctiques externes 71 0 20 46 0 0 5 92.96% 100% 7%
Processos d'innovació i disseny de producte 9 0 0 6 2 0 1 90% 100% 11%
Rehabilitació 11 0 0 5 6 0 0 100% 100% 0%
Serigrafia 15 1 0 11 3 0 0 100% 100% 0%
Tècniques d'estampació 14 1 2 8 3 0 0 100% 100% 0%
Tècniques d'il·lustració 11 0 2 6 3 0 0 92.31% 100% 0%
Treball de fi de grau 124 2 17 35 36 1 33 72.58% 98.9% 27%
Projectes 1 77 2 7 34 24 7 3 86.42% 94.59% 9%
Projectes 2 78 2 3 33 29 4 7 86.42% 94.59% 9%
Projectes 3 82 1 1 47 30 2 1 96.63% 97.73% 1%
Projectes 4 76 2 4 52 18 0 0 100% 100% 0%
NONE

Nombre de visites a la pàgina web d’informació sobre la titulació

Curs Visites Sessions
2017-2018 66699 52294
2016-2017 77178 59543
NONE