El Grau en xifres

Aquesta pàgina recull alguns dels indicadors emprats per al desenvolupament i anàlisi del Grau de Disseny. En el conjunt d’indicadors de la titulació s’hi inclouen dades relatives al perfil, preinscripció i la matrícula de l’alumnat, als resultats de rendiment, a la valoració de l'actuació docent del professorat, als serveis, els recursos i els equipaments.

També podeu consultar els documents següents:

Evolució de les vies d'accés al Grau de Disseny

Curs acadèmic No informat Batx. / COU amb PAU Diplomat, llicenciat FP2, CFGS Univ. Batx. / COU Univ. FP2 / CFGS Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys
2012/2013 0 79 0 5 12 0 1 0
2013/2014 0 83 0 7 12 1 3 0
2014/2015 6 66 4 7 12 0 0 0
2015/2016 0 85 4 9 20 0 1 0
2016/2017 2 71 1 6 16 1 0 0
2017/2018 0 86 0 6 12 1 1 0
2018/2019 0 82 1 11 14 1 0 0
2019/2020 0 91 0 17 7 0 1 0
2020/2021 0 83 3 11 8 0 0 0
2021/2022 0 98 1 16 5 2 0 0
2022/2023 0 117 1 7 11 2 0 0
A

Dades de preinscripció

Curs acadèmic Oferta de places Sol·licituds 1a opció Alumnes de nou ingrés
2012/2013 110 423 - 118
2013/2014 110 401 110 121
2014/2015 110 361 93 98
2015/2016 110 380 114 116
2016/2017 110 312 85 107
2017/2018 110 372 92 106
2018/2019 110 415 77 97
2019/2020 110 466 98 111
2020/2021 110 454 91 109
2021/2022 120 - 112 124
A

Procedència dels estudiants

Curs Barcelona Altres províncies Estrangers
20-21 322 57 15
21-22 341 63 25
22-23 349 75 34
B

Alumnes de nou ingrés per sexe

Curs acadèmic Dones Homes
2012/2013 63 37
2013/2014 79 29
2014/2015 74 27
2015/2016 86 34
2016/2017 63 34
2017/2018 74 32
2018/2019 69 28
2019/2020 85 26
2020/2021 73 36
2021/2022 91 33
2022/2023 108 31
B

Alumnes matriculats per sexe

Curs acadèmic Dones Homes
2012/2013 354 208
2013/2014 316 162
2014/2015 309 139
2015/2016 309 125
2016/2017 298 127
2017/2018 310 121
2018/2019 297 124
2019/2020 313 113
2020/2021 291 112
2021/2022 318 117
2022/2023 338 120
B

Alumnes matriculats per via d'accés

Curs acadèmic Batx. / COU amb PAU Diplomat, llicenciat FP2, CFGS Univ. Batx. / COU Univ. FP2 / CFGS Més grans de 25 anys Altres accessos
2012/2013 304 24 21 51 0 3 151
2013/2014 332 15 23 43 3 6 34
2014/2015 312 10 26 47 3 5 26
2015/2016 319 6 28 53 2 3 0
2016/2017 302 3 30 58 3 2 0
2017/2018 319 2 29 54 2 1 0
2018/2019 299 2 34 50 1 0 1
2019/2020 311 1 43 38 2 1 1
2020/2021 298 3 34 34 1 1 0
2021/2022 314 2 53 29 3 2 0
2022/2023 341 1 46 27 4 2 0
A

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Curs acadèmic Crèdits
2012/2013 45.8
2013/2014 51.6
2014/2015 51
2015/2016 50.86
2016/2017 49.34
2017/2018 48.82
2018/2019 50.15
2019/2020 52.61
2020/2021 52.40
2021/2022 52.30
A

Graduats i graduades per sexe

Curs acadèmic Dones Homes
2012/2013 115 71
2013/2014 55 37
2014/2015 61 30
2015/2016 52 25
2016/2017 46 21
2017/2018 66 22
2018/2019 76 35
2019/2020 68 28
2020/2021 63 27
2021/2022 54 25
B

Abandonament a primer curs (en %)

Curs acadèmic Abandonament
2012/2013 16.52%
2013/2014 26.25%
2014/2015 24.50%
2015/2016 19.20%
2016/2017 6.86%
2017/2018 17.76%
2018/2019 9.37%
2019/2020 9.90%
2020/2021 -
2021/2022 -
A

Valoració de la docència per part dels estudiants del Grau de Disseny

Curs acadèmic 1r semestre 2n semestre
2008/2009 3.62 3.12
2009/2010 3.45 3.16
2010/2011 3.61 3.87
2011/2012 3.63 4.02
2012/2013 3.60 3.64
2013/2014 - 3.48
2014/2015 3.87 -
2015/2016 3.87 3.62
2016/2017 3.87 3.69
2017/2018 3.80 3.63
2018/2019 3.84 3.60
2019/2020 - 3.85
2020/2021 4.06 2.94
2021/2022 3.65 4.22
A

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Curs acadèmic Taxa de rendiment
2012/2013 88.85%
2013/2014 88.23%
2014/2015 88.91%
2015/2016 88.74%
2016/2017 87.06%
2017/2018 84.20%
2018/2019 90.89%
2019/2020 88.65%
2020/2021 91.19%
2021/2022 87.84%
A

Professorat per categoria i segons doctorat

Curs Agregat Contractat doctor Col·laborador llicenciat / graduat Associat doctor Associat no doctor Altres doctors Altres no doctors Total % acredidats AQU / ANECA
19-20 4 10 19 6 33 1 20 93 33%
20-21 5 9 19 2 35 1 26 97 29%
21-22 3 14 13 1 32 2 20 85 15%
A

Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat

Curs Agregat Contractat doctor Col·laborador llicenciat / graduat Associat doctor Associat no doctor Altres doctors Altres no doctors Total % Doctors % No doctors
19-20 854 2113.75 3377 415.75 2972 23.75 821.25 10577.70 32.2% 67.8%
20-21 931 1971 3120 259.5 3033.5 24 1078.8 10417.25 30.57% 69.43%
21-22 556.25 2838.50 2483.50 67.50 3015.25 159 1314 10434 34.7% 65.3%
NONE

Total professors en el grau de Disseny

Curs Total professors
20-21 85
21-22 85
NONE