El Grau en xifres

Aquesta pàgina recull alguns dels indicadors emprats per al desenvolupament i anàlisi del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny. En el conjunt d’indicadors de la titulació s’hi inclouen dades relatives al perfil, preinscripció i la matrícula de l’alumnat, als resultats de rendiment, a la valoració de l'actuació docent del professorat, als serveis, els recursos i els equipaments.

També podeu consultar els documents següents:

Evolució de les vies d'accés al Grau de Disseny

Curs acadèmic No informat Batx. / COU amb PAU Diplomat, llicenciat FP2, CFGS Univ. Batx. / COU Univ. FP2 / CFGS Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys
2012/2013 0 79 0 5 12 0 1 0
2013/2014 0 83 0 7 12 1 3 0
2014/2015 6 66 4 7 12 0 0 0
2015/2016 0 85 4 9 20 0 1 0
2016/2017 2 71 1 6 16 1 0 0
2017/2018 0 86 0 6 12 1 1 0
2018/2019 0 82 1 11 0 1 0 0
2019/2020 0 91 0 17 0 0 1 0
A

Dades de preinscripció

Curs acadèmic Oferta de places Sol·licituds 1a opció Alumnes de nou ingrés
2012/2013 110 423 - 118
2013/2014 110 401 110 121
2014/2015 110 361 93 98
2015/2016 110 380 114 116
2016/2017 110 312 85 107
2017/2018 110 372 92 95
2018/2019 110 415 77 96
2019/2020 110 466 98 111
2020/2021 110 454 91 109
2021/2022 120
A

Procedència dels estudiants

Curs Barcelona Altres províncies Estrangers
20-21 330 73 9
B

Alumnes de nou ingrés per gènere

Curs acadèmic Dones Homes
2012/2013 63 37
2013/2014 79 29
2014/2015 74 27
2015/2016 86 34
2016/2017 63 34
2017/2018 74 33
2018/2019 69 27
2019/2020 85 26
2020/2021 73 35
2021/2022 91 33
B

Alumnes matriculats per gènere

Curs acadèmic Dones Homes
2012/2013 354 208
2013/2014 316 162
2014/2015 309 139
2015/2016 309 125
2016/2017 298 127
2017/2018 310 121
2018/2019 297 124
2019/2020 313 113
B

Alumnes matriculats per via d'accés (en %)

Curs acadèmic Batx. / COU amb PAU Diplomat, llicenciat FP2, CFGS Univ. Batx. / COU Univ. FP2 / CFGS Més grans de 25 anys Altres accessos
2012/2013 304 24 21 51 0 3 151
2013/2014 332 15 23 43 3 6 34
2014/2015 312 10 26 47 3 5 26
2015/2016 319 6 28 53 2 3 0
2016/2017 302 3 30 58 3 2 0
2017/2018 319 2 29 54 2 1 0
2018/2019 299 2 34 - 1 0 1
2019/2020 311 1 43 - 2 1 1
A

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Curs acadèmic Crèdits
2012/2013 45.8
2013/2014 51.6
2014/2015 51
2015/2016 50.86
2016/2017 49.34
2017/2018 48.82
2018/2019 50.15
2019/2020 52.61
A

Graduats i graduades per gènere

Curs acadèmic Dones Homes
2012/2013 115 71
2013/2014 55 37
2014/2015 61 30
2015/2016 52 25
2016/2017 46 21
2017/2018 66 22
2018/2019 76 35
2019/2020 68 28
B

Abandonament a primer curs (en %)

Curs acadèmic Abandonament
2012/2013 16.52%
2013/2014 26.25%
2014/2015 24.50%
2015/2016 19.20%
2016/2017 6.86%
2017/2018 17.76%
2018/2019 9.37%
2019/2020 9.90%
A

Valoració de la docència per part dels estudiants del Grau de Disseny

Curs acadèmic 1r semestre 2n semestre
2008/2009 3.62 3.12
2009/2010 3.45 3.16
2010/2011 3.61 3.87
2011/2012 3.63 4.02
2012/2013 3.60 3.64
2013/2014 - 3.48
2014/2015 3.87 -
2015/2016 3.87 3.62
2016/2017 3.87 3.69
2017/2018 3.80 3.63
2018/2019 3.84 3.60
2019/2020 - 3.85
A

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Curs acadèmic Taxa de rendiment
2012/2013 88.85%
2013/2014 88.23%
2014/2015 88.91%
2015/2016 88.74%
2016/2017 87.06%
2017/2018 84.20%
2018/2019 90.89%
2019/2020 88.65%
A

Resultats acadèmics 2019-2020

Asignatura Matriculats MH EX NT AP S NP Rend. Èxit %NP
Dibuix tècnic 111 4 16 44 32 7 8 86.49% 93.2% 7.21%
Història de l'art i el disseny moderns 65 2 4 27 31 0 1 98.46% 100% 1.54%
Tipografia 77 2 1 31 35 7 1 89.61% 90.79% 1.3%
Maquetes i prototips 69 2 1 34 26 2 4 91.3% 96.92% 5.8%
Recursos audiovisuals per al disseny 79 3 2 41 23 0 10 87.34% 100% 12.66%
Disseny i art contemporanis 80 3 0 43 29 1 0 98.73% 98.73% 0%
Materials i tècniques de construcció 49 1 0 18 21 8 1 81.63% 83.33% 2.04%
Modelatge d'objectes 11 1 3 1 3 2 1 72.73% 80% 9.09%
Processos de transformació industrial 24 0 1 13 7 1 2 86.96% 95.24% 8.7%
Anàlisi i crítica del disseny (Cultura) 15 1 3 7 2 0 2 86.67% 100% 13.33%
Anàlisi i crítica del disseny d'espais 23 0 0 12 11 0 0 100% 100% 0%
Anàlisi i crítica del disseny de la comunicació visual 18 0 1 14 1 2 0 88.99% 88.99% 0%
Anàlisi i crítica del disseny d'objectes 7 1 2 4 0 0 0 100% 100% 0%
Curadoria d'exposicions de disseny 21 0 3 13 4 0 1 95.24% 100% 4.76%
Creació digital 21 1 2 12 5 0 1 95.24% 100% 4.76%
Creació tipogràfica 37 1 0 13 20 0 3 91.89% 100% 8.11%
Direcció d'art 40 0 3 27 9 1 0 97.5% 97.5% 0%
Direcció de disseny 29 0 0 26 0 2 1 96.55% 100% 3.45%
Disseny d'elements d'equipament públic 10 0 1 5 2 0 2 80% 100% 20%
Disseny d'envasos, embalatges i etiquetes 27 1 1 8 15 2 0 92.59% 92.59% 0%
Disseny d'equipament domèstic 16 0 2 8 5 1 0 92.86% 92.86% 0%
Disseny de mobiliari 10 0 5 5 0 0 0 100% 100% 0%
Disseny editorial 19 1 6 11 1 0 0 100% 100% 0%
Disseny i gestió cultural 20 1 2 9 5 0 3 85% 100% 15%
Escenografia 23 1 6 15 0 0 1 95.65% 100% 4.35%
Fotografia 15 0 5 9 1 0 0 100% 100% 0%
Gràfica en moviment 31 1 4 8 17 0 1 96.77% 100% 3.23%
Història i Crítica del disseny a Catalunya 12 1 4 2 5 0 0 100% 100% 0%
Il·lustració aplicada 27 0 0 26 0 0 1 96.3% 100% 3.7%
Infografia 26 0 12 13 0 0 0 100% 100% 0%
Interiorisme d'espais comercials 15 1 7 7 0 0 0 100% 100% 0%
Interiorisme d'espais de treball 25 1 15 0 8 0 1 96% 100% 0%
Interiorisme d'espais domèstics 21 1 1 7 12 0 0 100% 100% 0%
Pràctiques externes 70 0 27 42 1 0 0 100% 100% 0%
Processos d'innovació i disseny de producte 14 0 2 7 3 0 2 85.71% 100% 14.29%
Rehabilitació 16 0 0 4 12 0 0 100% 100% 0%
Serigrafia 21 0 3 10 4 0 4 80.95% 100% 19.05%
Tècniques d'estampació 24 1 2 15 2 0 4 83.33% 100% 16.67%
Tècniques dil·lustració 14 0 3 6 3 0 2 85.71% 100% 14.29%
Treball fi de grau 92 2 21 29 23 6 10 81.52% 91.46% 10.87%
Pedagogies del disseny 16 1 7 6 1 0 1 93.75% 100% 6.25%
Producció gràfica 71 4 22 23 15 5 2 89.23% 92.06% 3.08%
Art, disseny i societats 110 4 19 41 25 11 10 80.91% 89% 9.09%
Mobiliari i contract 8 0 0 7 0 0 1 87.5% 100% 12.5%
Disseny d'espais comercials 15 1 5 8 1 0 0 100% 100% 0%
Disseny d'espais escènics i expositius 7 1 0 6 0 0 0 100% 100% 0%
Disseny web 25 1 4 14 6 0 0 100% 100% 0%
Business for designers 77 2 10 47 16 1 1 98.59% 98.59% 0%
Disseny d'institucions culturals 6 0 0 4 2 0 0 100% 100% 0%
Disseny per a la identitat 79 3 5 44 20 1 6 90.79% 98.57% 7.89%
Dimensions de la forma i el color 97 4 13 51 16 2 11 86.6% 97.67% 11.34%
Taller d'imatge 102 4 6 52 23 2 15 83.33% 97.7% 14.71%
Teories del disseny 102 5 19 42 21 15 0 84.69% 84.69% 0%
Comunicació visual 105 5 2 52 24 2 20 79.05% 97.65% 19.05%
Equipament i context 4 0 0 0 2 0 2 66.67% 100% 33.33%
Intervenció en espais existents 11 0 0 4 7 0 0 100% 100% 0%
Disseny d'interfície i interacció digital 12 1 9 1 1 0 0 100% 100% 0%
Pràctiques artístiques d'intervenció 11 1 0 1 8 0 1 100% 100% 0%
Representació digital aplicades al disseny de text i imatge 30 1 0 14 14 0 1 96.67% 100% 3.33%
Representació digital aplicades al disseny d'espai i volum 37 0 1 20 9 1 6 79.41% 96.43% 17.65%
Representacions digitals en codi obert 7 0 0 3 3 1 0 85.71% 85.71% 0%
Imatge en moviment 18 1 4 4 9 0 0 100% 100% 0%
Design project management 76 2 24 33 11 0 6 91.89% 100% 8.11%
Projecte fotogràfic 9 0 2 5 1 0 1 88.89% 100% 11.11%
Il·lustració 21 1 7 7 5 0 1 95% 100% 5%
Estratègies de dibuix 114 0 1 29 67 6 11 94.68% 94% 9.91%
Representacions digitals 129 1 0 40 52 19 17 72.66% 83.78% 13.28%
Il·luminació d'espais 17 0 2 4 9 0 2 93.75% 100% 6.25%
Sistemes d'identitat 28 0 0 26 2 0 0 100% 100% 0%
Representació d'espais 26 1 7 13 4 1 0 96.15% 96.15% 0%
Usuari i interacció 79 2 1 50 23 2 1 97.33% 98.65% 1.33%
Edició contemporània 2 0 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
Laboratoris de creació 81 2 22 27 29 1 0 100% 100% 0%
Disseny de campanyes 22 0 0 10 11 1 0 95.24% 95.24% 0%
Disseny, salut i benestar 8 0 3 3 2 0 0 100% 100% 0%
Infografia i visualització de dades 3 1 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
Últimes tendències del disseny 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
Taller de creació gràfica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
Maquetació editorial 5 0 0 3 2 0 0 100% 100% 0%
Propietats i usos de nous materials 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
Ergonomia, percepció i usabilitat 4 0 0 1 2 0 1 75% 100% 25%
Disseny i empresa 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
Disseny d'espais efímers 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
Disseny d'espais domèstics 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
Motion graphics 3 0 0 1 1 0 1 66.67% 100% 33.33%
Projectes 1 102 5 6 24 44 6 17 77.45% 92.94% 16.67%
Projectes 2 112 5 7 48 28 1 23 78.57% 98.88% 20.54%
Projectes 3 86 2 2 39 32 6 5 85.9% 91.78% 5.62%
Projectes 4 71 4 10 33 23 3 8 86.67% 95.59% 9.33%
Projectes 5 87 3 14 41 27 2 0 97.53% 97.53% 0%
Projectes 6 78 4 2 54 14 2 2 94.74% 97.3% 2.63%
NONE

Resultats acadèmics 2017-2018

Asignatura Matriculats MH EX NT AP S NP Rend. Èxit %NP
Art, disseny i societat 104 4 10 29 45 12 4 84.26% 87.5% 4%
Color i volum 98 1 17 53 21 2 4 93% 96.88 4%
Dibuix bàsic 99 4 9 39 34 5 8 86.14% 93.55% 8%
Dibuix tècnic 104 3 16 29 45 3 8 89.62% 96.94% 8%
Introducció a la teoria del disseny i l'art 99 2 10 53 25 3 6 90% 95.74% 6%
Física aplicada al disseny 105 4 6 43 37 7 8 85.71% 92.78% 8%
Introducció a la història del disseny i l'art 103 4 1 27 55 2 14 84.47% 97.75% 14%
Recursos informàtics per al disseny 107 0 2 27 48 9 21 71.96% 89.53% 20%
Taller de dibuix 101 4 21 34 27 3 12 85.29% 96.67% 12%
Introducció al projecte de disseny 105 2 2 11 59 11 20 70.48% 87.06% 19%
Història de l'art i el disseny moderns 86 1 7 31 44 3 0 96.55% 96.55% 0%
Disseny d'espais efímers 84 0 9 27 37 9 2 87.5% 89.53% 2%
Informàtica aplicada al disseny d'espai i volum 50 2 2 15 16 9 9 70% 79.55% 12%
Informàtica aplicada al disseny de text i imatge 43 2 4 15 18 4 0 90.7% 90.7% 0%
Tipografia 84 2 0 31 40 9 2 87.36% 89.41% 2%
Disseny d'elements d'identitat 80 4 7 38 25 2 4 90.24% 96.10% 5%
Gestió de projectes de disseny 75 3 6 34 28 2 2 94.94% 97.4% 3%
Maquetes i prototips 74 2 2 49 18 0 3 94.74% 100% 4%
Recursos audiovisuals per al disseny 70 3 1 35 28 1 2 95.77% 98.55% 3%
Disseny i art contemporanis 1 12 37 41 0 0 100% 100% 0%
Disseny i empresa 82 3 8 48 21 0 2 % % %
Ergonomia, percepció i usabilitat 80 3 4 45 25 1 2 96.43% 98.78% 3%
Propitats i usos de nous materials per al disseny 84 0 2 36 39 4 3 92.05% 95.29% 4%
Arts gràfiques 49 1 1 22 22 3 0 94.64% 95.29% 4%
Introducció a la fotografia 36 0 2 28 15 1 6 81.08% 96.77% 17%
Maquetació editorial 48 0 2 28 15 1 2 94.44% 98.08% 4%
Materials i tècniques de construcció 18 1 2 4 10 1 0 94.74% 94.74% 0%
Modelatge d'objectes 14 0 1 7 5 1 0 81.25% 86.67% 0%
Processos de transformació industrial 11 0 0 2 9 0 0 100% 100% 0%
Representació informàtica d'arquitectura i interiorisme 20 1 4 14 1 0 0 95.24% 100% 9%
Taller d'arts visuals 11 1 4 5 0 0 1 92.86% 100% 9%
Taller de creació gràfica 37 0 6 27 3 0 1 95.45% 97.67% 3%
Últimes tendències del disseny 83 4 24 24 28 2 1 96.55% 97.67% 1%
Anàlisi i crítica del disseny 7 0 0 6 1 0 0 100% 100% 0%
Anàlisi i crítica del disseny d'espais 13 1 0 9 1 0 2 85.71% 100% 15%
Anàlisi i crítica del disseny de la comunicació visual 23 0 3 19 1 0 2 85.71% 100% 15%
Anàlisis i crítica del disseny d'objectes 12 0 5 7 0 0 0 100% 100% 0%
Curadoria d'exposicions de disseny 20 0 2 12 5 0 1 96% 100% 5%
Creació digital 21 1 3 3 13 1 0 95.24% 95.24% 0%
Creació tipogràfica 30 1 3 11 14 0 1 96.67% 100% 3%
Didàctica del disseny 15 1 7 2 5 0 0 100% 100% 0%
Direcció d'art 35 0 0 28 5 2 0 95% 95% 0%
Direcció de disseny 10 0 3 6 1 0 0 100% 100% 0%
Disseny d'elements d'equipament públic 12 0 0 3 9 0 0 100% 100% 0%
Disseny d'envasos, embalatges i etiquetes 13 0 1 5 7 0 0 100% 100% 0%
Disseny d'equipament domèstic 12 0 0 1 9 1 1 84.62% 91.67% 8%
Disseny de mobiliari 11 0 0 6 5 0 0 100% 100% 0%
Disseny editorial 19 1 2 9 5 2 0 90.91% 90.91% 0%
Disseny i gestió cultural 19 0 1 15 2 0 1 95.65% 100% 5%
Escenografia 17 0 2 11 2 1 1 88.89% 94.12% 6%
Fotografia 26 0 10 12 3 0 1 96.43% 100% 0%
Gràfica en moviment 25 1 2 7 15 0 0 100% 100% 0%
Història i crítica del disseny a Catalunya 16 1 3 7 3 0 0 88.24% 100% 13%
Il·lustració aplicada 27 1 8 17 1 0 0 100% 100% 0%
Infografia 27 1 8 17 1 0 0 100% 100% 0%
Interiorisme d'espais comercials 18 0 0 5 4 0 1 85% 94.44% 11%
Interiorisme d'espais de treball 10 0 0 5 4 0 1 90% 100% 10%
Interiorisme d'espais domèstics 13 0 0 6 5 1 1 78.57% 91.67% 8%
Pràctiques externes 71 0 20 46 0 0 5 92.96% 100% 7%
Processos d'innovació i disseny de producte 9 0 0 6 2 0 1 90% 100% 11%
Rehabilitació 11 0 0 5 6 0 0 100% 100% 0%
Serigrafia 15 1 0 11 3 0 0 100% 100% 0%
Tècniques d'estampació 14 1 2 8 3 0 0 100% 100% 0%
Tècniques d'il·lustració 11 0 2 6 3 0 0 92.31% 100% 0%
Treball de fi de grau 124 2 17 35 36 1 33 72.58% 98.9% 27%
Projectes 1 77 2 7 34 24 7 3 86.42% 94.59% 9%
Projectes 2 78 2 3 33 29 4 7 86.42% 94.59% 9%
Projectes 3 82 1 1 47 30 2 1 96.63% 97.73% 1%
Projectes 4 76 2 4 52 18 0 0 100% 100% 0%
NONE

Nombre de visites a la pàgina web d’informació sobre la titulació

Curs Visites Sessions
2017-2018 66.699 52.294
2016-2017 77.178 59.543
2017-2018 83.482 65.403
2018-2019 80.758 63.795
2019-2020 69.664 53.549
NONE

Total professors en el grau de Disseny

Curs Total professors
20-21 85
NONE