Estades de pràctiques a l’estranger

A través del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, Eina ofereix l’impuls de la trajectòria professional de les persones recent titulades a nivell internacional.

Els programes de beques per a la mobilitat professional internacional Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships tenen com a objectius principals:
  • Fomentar la mobilitat d’estudiants i persones acabades de titular per fer pràctiques en empreses, centres de formació, centres de recerca i altres organitzacions. 
  • Ajudar els joves a adquirir habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència pràctica a l’estranger. 
  • Completar la formació acadèmica amb un coneixement pràctic per facilitar la incorporació posterior dels joves al mercat laboral. 
  • Facilitar l’aprenentatge de la realitat social, laboral i empresarial d’una altre país i de la UE.
Trobareu tota la información detalla al web del Servei d’Ocupabilitat de la UAB