Fundació EINA

EINA és una fundació privada sense ànim de lucre, que té com a objectiu principal l'ensenyament de l'art i del disseny, el foment de la creació i el debat cultural.

L'òrgan de govern de la fundació és el patronat, constituït per persones de la comunitat EINA provinents de diferents àmbits: moltes d’elles hi han estat vinculades històricament com a docents o antics estudiants. Entre les tasques que té assignades el patronat destaca l'administració del patrimoni i les instal·lacions, així com vetllar per l'ideari d'EINA i per l'acompliment dels seus objectius fundacionals.