Pràctiques

EINA ofereix a l’estudiant de Grau la possibilitat de desenvolupar pràctiques curriculars en empreses col·laboradores i formant part d’una assignatura del pla d’estudis, així com pràctiques extracurriculars als estudiants de Grau i màsters, adreçades a afavorir la seva professionalització i inserció laboral.

Pràctiques curriculars

El Grau de Disseny ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar pràctiques externes curriculars, l'objectiu de les quals és permetre'ls aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i així afavorir l'adquisició de competències orientades a la preparació per a l'exercici professional, tot facilitant la seva ocupabilitat i la capacitat emprenedora.

Pràctiques laborals

Els estudis de Grau a EINA i els de màsters i postgraus integren experiències professionals en empreses i estudis externs durant el període de formació per proveir als estudiants d'aprenentatges i experiències necessaris que, un cop finalitzats els estudis, permeten una eficaç incorporació al món laboral. Actualment, EINA manté convenis de col·laboració amb més de 160 empreses que acullen els estudiants i els ofereixen estades de pràctiques remunerades.