Programes de mobilitat per al Personal Docent Investigador

Aquest programa se centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització, i s'obre a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat de professorat i personal. Permet la realització d’estades de docència, recerca i formació a tot el personal docent i Staff.