Programes de mobilitat exterior per a estudiants d’EINA

Els programes de mobilitat que EINA ofereix a través de la UAB són:

  • Erasmus+ Studies (Europa). Programa d’intercanvis amb universitats europees que gaudeixen de la beca Erasmus. Aquest programa reconeix els crèdits cursats a les universitats d’acollida gràcies a l’European Credit Transfer System (ECTS). 

    Per conèixer més detalls (ajuts econòmics, presentació de sol·licituds, documentació requerida, calendari, etc.) consultar la convocatòria de la UAB.
  • UAB Exchange Programme (fora d’Europa). Programa d’intercanvis amb universitats de fora d’Europa. Per conèixer més detalls (ajuts econòmics, presentació de sol·licituds, documentació requerida, calendari, etc.) consultar la convocatòria de la UAB”. 
  • SICUE. El programa SICUE ofereix als estudiants de grau la possibilitat de realitzar estades d'intercanvi a altres universitats espanyoles. Per conèixer més detalls (ajuts econòmics, presentació de sol·licituds, documentació requerida, calendari, etc.) consultar la convocatòria de la UAB

Procediment per fer una estada de mobilitat outgoing.

Universitats de destí
Portugal