Tinta Simpática Estimulante

Les matèries impreses d’Eina Idea no es distribueix sense un nombre de segells sobre la seva pell. Més que marques d’autenticitat, aquestes inscripcions són empremtes d’una relació performativa, entre marcador/receptor o escriptor/lector—inclosos aquells casos on no hi ha text. Els segells d’Eina Idea són símbols identificadors de la seva producció de papereria en la mesura que aquesta es reivindica tangible, apetitosa i emblemàtica. Els segells van estampats amb tinta de color, resultat d’una singular combinació de mezcal, CBD i colorant alimentari, anomenada TINTA SIMPÁTICA ESTIMULANTE i disponible en tres tons texturats: Sugar BlackTibetan Red i Magüey Blue. Aquest document és la descripció formal dels materials i el procés de fabricació d'aquests segells característics.