Política de privacitat

Les dades que l’usuari faciliti a través d’aquest web (enviant un correu electrònic, utilitzant els diferents formularis, subscrivint-se al nostre butlletí, etc.) seran tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades exclusivament per a gestionar la seva sol·licitud. EINA guardarà les dades de caràcter personal que li siguin voluntàriament facilitades en un fitxer de la seva titularitat que ha estat inscrit al Registre de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Dades del responsable del tractament de les dades

Fundació Privada EINA
Passeig Santa Eulàlia, 25
08017 Barcelona
93 203 09 23
privacitat(a)eina.cat

Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través dels formularis d’aquest lloc web

Newsletter

La subscripció al nostre butlletí o l’enviament de qualsevol tipus d’informació es realitzarà de conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i es permetrà que l’usuari se’n pugui donar de baixa en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.

Matriculació

Els alumnes que es matriculin al nostre centre hauran d’emplenar el corresponent formulari de matrícula, i una vegada aprovada, el sol·licitant podrà beneficiar-se de la condició d’alumne d’EINA i es trobarà sotmès a la normativa de funcionament del centre i a la següent política de privacitat: Les dades de l’alumne seran tractades confidencialment i formaran part d’un fitxer, titularitat d’EINA, la finalitat del qual serà tramitar la matrícula, gestionar el seu expedient acadèmic, la borsa de treball i les pràctiques, i fomentar la seva participació en concursos o beques. Així mateix, aquestes dades serviran per enviar-li informació relacionada amb activitats vinculades a EINA i al món de l’art i el disseny. La persona interessada, en qualsevol moment i de forma gratuïta, podrà donar-se de baixa de les comunicacions relacionades amb les activitats vinculades a EINA i al món de l’art i del disseny.

Els destinataris de les dades seran EINA, la UAB i l’Escola de Postgrau de la UAB, en el cas dels estudis de postgrau, així com les entitats públiques o privades que calgui per complir les anteriors finalitats o perquè així ho estableixi una llei. Mantindrem les dades mentre continuï la relació acadèmica i per complir amb les obligacions legals pertinents i, en el cas de les dades obtingudes per l’enviament d’informació relacionada amb les activitats vinculades amb EINA i el món de l’art i el disseny, mentre no ens indiqueu el contrari.

Drets dels usuaris

D’acord amb el Reglament general europeu de protecció de dades i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades, els interessats disposen del dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint un escrit juntament amb una fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport a EINA Centre Universitari de Disseny i Art - Passeig de Santa Eulàlia, 25 (08017) Barcelona o per correu electrònic a l'adreça privacitat(a)eina.cat.

Si no esteu satisfets amb la forma en la qual s’ha donat resposta a l’exercici dels vostres drets podeu adreçar-vos a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Finalment, us informem que, aquesta pàgina web utilitza cookies, per a més informació consulteu la pàgina amb informació sobre l'ús de Cookies.

Seguretat

EINA ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat necessari d’acord amb la naturalesa de les dades personals tractades i amb les circumstàncies del tractament, per tal d’evitar-ne, en la mesura que sigui possible, i sempre de conformitat amb l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. No obstant això, EINA no pot garantir que el web o el servidor en què s’allotja estiguin lliures de virus i tampoc es fa responsable dels danys que es puguin derivar de l’accés al web.

Així mateix, EINA ha definit una política de protecció de dades i privacitat d’obligat compliment per part de tot el personal al seu servei i per part dels seus col·laboradors, en què també s’estableix la seva obligació de mantenir la confidencialitat i el secret professional.

Jurisdicció aplicable

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació espanyola i estan sotmeses a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona.