Beques i ajuts - Màsters i postgraus

EINA ofereix a l'alumnat matriculat als Màsters, postgraus i cursos d'espacialització, una beca de suport a la coordinació. Aquesta beca sʼofereix a estudiants matriculats, un cop el curs ha estat tancat i amb el condicionant que la totalitat de les places hagin estat ocupades.

L'alumnat pot presentar la seva candidatura i sol·licitar la beca, que
 serà atorgada per mèrits i per decisió del coordinador/a. Les convocatòries
 es publiquen anualment a l'inici de curs, en aquesta mateixa pàgina, on s'especifiquen els requisits, les tasques, el nombre d'hores de dedicació i la quantitat a descomptar sobre el preu de la matrícula. La beca implica obtenir una reducció en la matrícula en concepte de realització de tasques de suport a la coordinació.

Ajudes

A banda de les beques de coordinació, els exestudiants gaudeixen d'un 10% de descompte en la matrícula de cada màster, postgrau o curs d'especialització.

D'altra banda, la UAB ofereix informació sobre altre tipus de beques que es poden aplicar als estudis oficials al seu web.