Eina Obra

EINA Obra

EINA Obra és un projecte de la Fundació EINA dirigit a promoure a través del disseny i de l'art la transició de les pràctiques socials cap a futurs social i ecològicament sostenibles.  

Entenent el disseny com el principal element creatiu per a promoure comportaments sostenibles que donin forma a la nostra vida futura, i l'art com el principal vehicle per a imaginar noves potencialitats, opera promovent iniciatives dirigides a forjar relacions entre EINA, empreses, institucions i societat.  

EINA Obra busca convertir-se en un marc rellevant de suport a l'ensenyament, la recerca i la difusió de tots els aspectes relacionats amb un disseny que impulsi la transformació social, econòmica i mig ambiental.  

Informació

MAKING NEXT 

Sèrie de 5 webinars dirigits a diferents actors de l'empresa, sobre les possibilitats de generar marques productives ètiques i solidàries a partir de la intersecció entre naturalesa, tecnologia, societat i disseny.

- Més informació


EINA Labs

EINA Labs és una iniciativa dirigida a promoure a través del disseny i de l'art la transició de les pràctiques socials cap a futurs social i ecològicament sostenibles.  

Documents