Història d'EINA

EINA neix el 1967. Això no obstant, el camí que condueix a aquesta fundació és més llarg. En aquest sentit, els seus antecedents directes entronquen amb les iniciatives de dos dels fundadors del centre, Alexandre Cirici i Albert Ràfols-Casamada, i amb una genealogia d'activitats i entitats pedagògiques immediatament anteriors com l'Escola d'Art del FAD.

Unes iniciatives que se situen en el marc de la denominada "represa cultural", centrada en recuperar, actualitzar i adaptar a les circumstàncies del moment el llegat anterior a la guerra.

La fundació d'EINA és el resultat d'una revolta de professors i professores. Aquest esperit de revolta marca en bona mesura els primers anys i la dècada següent, tot confirmant el caràcter innovador i experimental de la iniciativa empresa que, no obstant això, pretén formar professionals de nivell universitari. Són anys d'agitació política, d'antifranquisme cultural i d'obertura a noves idees i nous llenguatges plàstics. El disseny es presenta com un territori d'incidència social de l'art a la vida quotidiana. Els ideals de la Bauhaus i els mètodes de l'escola d'Ulm es fan presents en la formació del nou tipus de creador que seran els dissenyadors.

La dècada dels 70 qüestiona obertament els pressupòsits de la formació del dissenyador, s'abandona temporalment el pla d'estudis i les activitats s'amplien a tota mena de matèries i disciplines a través de cursos, tallers i seminaris. Proliferen en aquest moment les experiències relacionades amb plantejaments conceptuals: la dicotomia real-irreal, la crítica del gust, l'activació sensitiva més enllà del visual. Les inquietuds generacionals i l'afany de subvertir els valors, la moral i les institucions convencionals es fan presents a EINA en les performances i accions, però també mitjançant la cultura de masses, el cinema, la música i la contracultura del fanzine i el còmic.

Les dècades del 80 i 90 impliquen una progressiva sistematització dels ensenyaments fins a la vinculació d'EINA amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la creació del títol de Graduat Superior en Disseny i una àmplia oferta de cursos de postgrau, a partir de 1994. Des del 2009, els estudis de disseny a EINA s'adapten al nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior. D’aquesta manera, els estudis de graduat superior es van començar a extingir, deixant pas a uns nous estudis oficials de Grau de disseny. L'oferta acadèmica s’ha anat complementant en els últims anys amb diverses titulacions de màsters i postgraus i doctorat.


Documental "EINA, l'esperit contemporani" del realitzador Poldo Pomés, estrenat amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la fundació d'EINA.