Queixes i suggeriments

El formulari de queixes i suggeriments que trobareu en aquest espai (indicat amb el text "Demana informació") té com a objectiu recollir les iniciatives presentades per a la millora de la qualitat i, també, les manifestacions d'insatisfacció dels col·lectius i d’aquells particulars en relació amb els serveis prestats per EINA.

La gestió de les queixes i suggeriments es regeix pel reglament de queixes i suggeriments d'EINA en el marc del sistema intern de garantia de la qualitat.

L’abast d’aquest formulari queda circumscrit als aspectes següents: instal·lacions i equipament, serveis, atenció a l’alumnat i activitat docents. Queden fora de l’abast d’aquest procés els recursos administratius que s’interposin contra les disposicions o resolucions administratives adoptats pels òrgans de govern d’EINA; les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral contra EINA, que es regeixen per la seva legislació específica; i les sol·licituds de revisió d’exàmens i altres proves.

Instruccions de formalització de la sol·licitud

Podeu formalitzar la queixa o suggermient a través del formulari d'aquesta pàgina. 

  • Feu una exposició entenedora i completa de la vostra queixa o suggeriment.
  • Aporteu aquells documents relacionats amb la queixa o suggeriment que puguin oferir més informació (màxim 4MB).
  • Si desitgeu una resposta, ompliu les dades de contacte que se sol·liciten en el formulari.

Canals alternatius de presentació de la sol·licitud

També podeu presentar la vostra queixa o suggeriment mitjançant aquest formulari descarregable i fent-nos-el arribar físicament a través de la bústia que trobareu disponible a les instal·lacions o entregant-la a la Secretaria del centre; o vía correu electrònic a qualitat@eina.cat. En tots els casos es farà arribar al Responsable de Qualitat per a la seva gestió. 

Compromís de qualitat

Les vostres queixes i suggeriments seran tractades individualment, de manera confidencial i amb l’únic objectiu de mesurar la qualitat dels serveis que ofereix EINA als seus col·lectius.

Rebreu resposta al vostre escrit en un termini màxim de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de la seva recepció.

Demana informació

Col·lectiu al que pertanyo
Tipus de comunicació
Màxim 4 fitxers.
Límit de 2 MB.
Tipus permesos: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i Google Política de privacitat i Condicions del servei.