META MATERIAL I DADES

META MATERIAL I DADES

META MATERIAL I DADES és un seminari digital que pren com a punt de partida la tectònica de les interfícies, els materials i els llenguatges, amb l’objectiu d’analitzar col·lectivament les seves interaccions i el seu potencial. Direm que aquest potencial és la forma mateixa de la contemporaneïtat i l’element en què es mouen i activen les nostres pràctiques actuals—de l’estructura al so, de l’arquitectura al cos performatiu, de la geologia al tèxtil, del text al disseny especulatiu. Pràctiques totes elles en les que entra transversalment la qüestió de la post-Materialitat, o com enfrontar-nos amb un món en què els materials són també dades programables, els objectes s’aparellen i repliquen, els fluids d’informació són gestos i mutacions corpòries, les relacions físiques són virtualment mediades i viceversa. Els processos constructius, en suma, són híbrids i ens resulta clau pensar les seves estratificacions com element d’investigacions fluides.

META MATERIAL I DADES és un espai per a pensar el que Gottfried Semper anomenaria les arts tectòniques en la seva obra canònica Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder, Praktische Aesthetik (1863) i per a revisar, entre moltes altres referències històriques, el treball d’arquitectes com Kenneth Frampton i Bernard Tschumi i l’obra d’artistes com Anni Albers, Iannis Xenakis, Robert Smithson o Aurèlia Muñoz. També ens permetrà aproximar-nos a proposicions i pràctiques actuals com les de Arca, Saba Innab, Julia Koerner, Katja Novitskova, Samuel Ross, Jimmie Durham, Sara Ramo, entre d’altres.

Informació

Dates: 6, 13, 20 abril; 4, 11, 18 maig de 18:00h a 20:00h

Format: 6 sessions online

Preu: 360€ (20% de descompte per a Alumni EINA o inscrits a altres programes d'Eina Idea) 


Inscripció / Més informació aquí