La Imaginación Curatorial

La Imaginació Curatorial

Com podem narrar la producció d’idees, imatges mentals, conceptes i somnis en l’àmbit curatorial? A quin tipus de producció ens estem referint quan parlem sobre la Imaginació en un camp tan específic com el de la creació d’exposicions, on es superposen múltiples formes de creativitat i on l’hospitalitat, la negociació, la mediació i el pressupost són generalment factors determinants? Com podem imaginar nous gests col·lectius, comunitats efímeres de coses i usos mai vistos de l’espai institucional? Com poden els impulsos feministes, postcolonials i crítics redefinir la manera com produïm material mental? Diversxs curadorxs respondran aquestes preguntes, o variacions d’aquestes, i parlaran sobre la seva pràctica en aquest programa que comprèn conferències públiques i tallers intensius. 

ELS/LES PARTICIPANTS OBTENEN:
  • Interacció directa amb algunxs de lxs curadorxs més rellevants de l’escena contemporània.
  • L’oportunitat de participar en un procés de pensament compartit sobre les possibilitats i el futur d’una professió que ha definit l’era contemporània.
  • Obtenir informació clau sobre el context pràctic i les dinàmiques de producció en diversos nivells, des del més bàsic i immediat fins al més institucional i formalitzat.
SINGULARITATS D’AQUEST PROJECTE:
  • Proximitat real amb pràctiques de nivell internacional.
  • Interaccions pràctiques i teòriques.
  • Familiaritat amb conceptes clau per a la definició de debats sobre l’art contemporani i la museologia.

Informació

Dates: març-juny 2021

Format: 6 sessions online, 3h c/u.

- Quatre de les sessions inclouran presentacions de convidades especials de l'àmbit internacional i estaran centrades en perspectives curatorials feministes i decolonials.

- El programa també inclourà un pràcticum i dues sessions individuals de tutoria. S'espera un temps equivalent de treball individual per part de cada participant. 


Inscriu-te / Més informació aquí