Projectes 5

Experimental / Especulatiu 

En aquesta assignatura es realitzarà una aproximació al disseny experimental i al disseny de projectes especulatius. La primera aproximació (experimental) consisteix en estar en el límit entre el que es desconeix i el que es pot conèixer, entre el que un usuari necessita i el que la tècnica pot oferir per comprendre els requeriments del context, i activar solucions paral·leles en un procés iteratiu. 

La segona aproximació (especulativa) posarà èmfasi en les possibilitats de mons de futur i mons alternatius en el desenvolupament de projectes per activar la capacitat crítica del disseny i del dissenyador/a. 

Durant les classes es durà a terme un projecte experimental, un projecte especulatiu, i un conjunt d’exercicis que permetran practicar i adquirir les competències de l’assignatura. 

Els continguts es relacionaran amb el centre d’interès que desenvoluparà l’equip docent de l’assignatura. L’equip, de perfil multidisciplinar, s’encarregarà de dinamitzar l’aprenentatge a través de sessions de coneixement aplicat per a cada una de les disciplines del disseny —gràfic, espais, producte, cultura, creació visual—, així com les sessions pertinents per a la formació individualitzada de cada estudiant. 

- Guia docent de Projectes 5 - Creació Visual
- Guia docent de Projectes 5 - Espais
- Guia docent de Projectes 5 - Cultura

Informació

Codi
105713
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
1
Idioma
Espanyol
Català