Grup de Recerca de Disseny per a la Salut i el Benestar

El Grup de Recerca en Disseny per a la Salut i el Benestar neix de l’experiència desenvolupada en la línia de recerca homònima del Grup de Processos de Disseny. L’activitat iniciada en la recerca en disseny, aplicat a la salut i el benestar, fa que es consolidi com a grup de recerca autònom l’any 2018, mitjançant la realització de projectes de recerca, intervencions formatives, workshops, publicacions, etc., que incideixen en l'àmbit local i nacional.

El sector de la salut ha incorporat competències en la darrera dècada que inclouen disseny de serveis, processos participatius, disseny d'espais i mobiliari, design thinking, comunicació visual, realitat virtual, innovació i desenvolupament, etc. EINA disposa d'una expertesa àmplia en aquest sector, amb diferents professionals i investigadors del disseny, que realitzen col·laboracions habituals amb partners com l'Hospital de Sant Joan de Déu. En aquest context, i amb l’experiència dels seus membres havent dirigit treballs finals de Grau i de màster relacionats amb el sector, el Grup té el doble objectiu de cobrir una necessitat de mercat i realitzar transferència de coneixement en el sector.

Objectius

Els objectius del grup de recerca, segons el pla estratègic del 2018-2022, són:

  • Reunir el coneixement generat en diferents publicacions i iniciar processos de transferència de coneixement.
  • Capitalitzar els projectes relacionats amb la salut i el benestar que s'han realitzat i es realitzen al Centre.
  • Generar i dirigir activitats participatives al voltant de la Salut i el Benestar amb partners, clusters i altres agents col·laboradors.