Convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior

Si estàs en possessió d'un títol de cicle formatiu de grau superior pots convalidar alguns crèdits del grau de Disseny d'EINA. Consulta si la teva titulació té convalidacions reconegudes, quants crèdits pots convalidar, i a quines assignatures corresponen.

Per saber si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i el nombre exacte de crèdits que pots arribar a convalidar, consulta les taules que es mostren a continuació.

CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny en Animació, Perfil Professional: Videojocs i Entorns Virtuals (LOE)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Projectes 1 6
Representacions digitals 6
Taller d'imatge 6
Comunicació visual 6
Dimensions de la forma i el color 6
Representacions digitals 2 6
Recursos audiovisuals 6
Representacions digitals 3 6
Suma total de crèdits 48
NONE

CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva (LOE)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Projectes 1 6
Projectes 2 6
Comunicació visual 6
Dimensions de la forma i el color 6
Tipografia 6
Recursos audiovisuals per al disseny 6
Usuari i interacció 6
Disseny d'interfícies i interaccions digitals 6
Suma total de crèdits 48
NONE

CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària (LOE)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Projectes 1 6
Taller d'Imatge 6
Comunicació visual 6
Teories del Disseny 6
Tipografia 6
Rep. dig. aplicades al disseny de text i imatge 6
Suma total de crèdits 36
NONE

CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració (LOGSE) (pla 1996)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Projectes 1 6
Dibuix tècnic 6
Projectes 2 6
Design project management 6
Business for designers 6
Suma total de crèdits 30
NONE

CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració (LOGSE) (pla 1998)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Projectes 1 6
Estratègies de dibuix 6
Dibuix tècnic 6
Projectes 2 6
Materials i tècniques de construcció 6
Business for designers 6
Suma total de crèdits 36
NONE

CFGS d'Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Comunicació visual 6
Història de l'Art i el Disseny Moderns 6
Bussiness for designers 6
Suma total de crèdits 18
NONE

CFGS de Disseny i Producció Editorial (LOGSE)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Projectes 1 6
Comunicació visual 6
Maquetes i prototips 6
Design project management 6
Producció gràfica 6
Suma total de crèdits 30
NONE

CFGS de Gràfica Publicitària (LOGSE)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Estratègies de dibuix 6
Taller d'imatge 6
Comunicació visual 6
Teories del disseny 6
Tipografia 6
Rep. dig. aplicades al disseny de text i imatge 6
Suma total de crèdits 36
NONE

CFGS de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració (LOE) (pla 2009)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Dibuix bàsic 6
Color i volum 6
Taller de dibuix 6
Introducció al Projecte de Disseny 6
Projecte I 6
Introducció a la Fotografia 6
Suma total de crèdits 36
NONE

CFGS de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració (LOE) (pla 2019)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Estratègies de dibuix 6
Dimensions de la forma i el color 6
Taller d'imatge 6
Dibuix tècnic 6
Projectes 1 6
Projectes 2 6
Suma total de crèdits 36
NONE

CFGS en Automoció (LOE)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Business for designers 6
Disseny i mobilitat 6
Suma total de crèdits 12
NONE

CFGS en Desenvolupament de Productes de Fusteria i Moble (LOGSE)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Projectes 1 6
Gestió de projectes de disseny 6
Business for designers 6
Suma total de crèdits 18
NONE

CFGS en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Projectes 1 6
Dibuix tècnic 6
Business for designers 6
Suma total de crèdits 18
NONE

CFGS en Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Projectes 1 6
Rep. dig. aplicades al disseny de text i imatge 6
Design project management 6
Producció gràfica 6
Business for designers 6
Disseny d'interfícies i interaccions digitals 6
Suma total de crèdits 36
NONE

CFGS en Modelisme industrial (LOGSE)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Dibuix tècnic 6
Representacions digitals 6
Estratègies de dibuix 6
Dimensions de la forma i el color 6
Comunicació visual 6
Maquetes i prototips 6
Usuari i interacció 6
Business for designers 6
Suma total de crèdits 48
NONE

CFGS en Producció en Industries d'Arts Gràfiques (LOGSE)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Design project management 6
Producció gràfica 6
Business for designers 6
Suma total de crèdits 18
NONE

CFGS en Projectes d'Edificació (LOE)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Dibuix tècnic 6
Materials i tècniques de construcció 6
Business for designers 6
Suma total de crèdits 18
NONE

CFGS en Realització d'Audivisuals i Espectacles (LOE)

Assignatura universitària Nombre de crèdits
Representacions digitals 6
Recursos audiovisuals per al disseny 6
Disseny d'espais escènics i expositius 6
Suma total de crèdits 18
NONE