Producció gràfica

Aquesta assignatura s’interpreta des del vessant tecnològic del disseny, amb la intenció de fer arribar als alumnes les diferents tipologies tècniques dirigides a la solució formal dels projectes de disseny gràfic.

A través dels continguts impartits durant el curs es pretén donar a conèixer i reforçar els diferents aspectes que giren entorn de la producció de projectes gràfics, les seves variables i les múltiples vies de construcció. Aquesta àrea de producció s’envolta d’un món complex que gira entorn dels materials, sistemes d’impressió, suports d’impressió, acabats, entre molts d’altres.

Producció gràfica permetrà als estudiants conèixer de primera mà entorns reals on, a través de visites a diferents espais de producció, l’alumne podrà contrastar tot allò après durant les sessions teòriques del curs, acostant-se així a entorns amb dinàmica de treball, que acabaran de resoldre els possibles interrogants de la mà d’especialistes vinculats al sector.

Objectius formatius

Els objectius de l’assignatura són els següents:

  • Conèixer els diversos processos que integren un projecte de disseny, i entendre la relació de dependència que existeix entre ells.
  • Entendre i conèixer la relació professional que hi ha entre el dissenyador gràfic i els tècnics i proveïdors.
  • Descobrir els diversos vessants que conformen els processos de producció gràfica (el funcionament de les diferents tècniques d’impressió, el llenguatge específic de cada especialitat i els coneixements tècnics bàsics, per a una millor optimització del procés de conceptualització del projecte).
  • Desenvolupar la millor opció per preparar originals per ser reproduïts.
  • Aprendre treballar amb ordre, disciplina i pulcritud.
  • Aconseguir l’autogestió de l’estudiant en el disseny de productes impresos.

Informació

Codi
104561
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català