Producció gràfica

Aquesta assignatura s’interpreta des del vessant tecnològic del disseny, amb la intenció de fer arribar als alumnes les diferents tipologies tècniques dirigides a la solució formal dels projectes de disseny gràfic.

A través dels continguts impartits durant el curs es pretén donar a conèixer i reforçar els diferents aspectes que giren entorn de la producció de projectes gràfics, les seves variables i les múltiples vies de construcció. Aquesta àrea de producció s’envolta d’un món complex que gira entorn dels materials, sistemes d’impressió, suports d’impressió, acabats, entre d’altres.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
104561
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Idioma
Català