Westchester Library - Anna Rebeca Fernández-Checa García

Westchester Library. Adaptant la cultura al canvi urbà

Donada l'evolució de la nostra societat cap a horitzons més innovadors en la transmissió de la cultura i coneixement, es fa imprescindible adaptar el concepte clàssic de biblioteca a aquests nous reptes. És amb aquest esperit que neix aquest TFG, amb la finalitat de transformar una biblioteca, la Westchester Library, construïda el 2003 i ubicada a la ciutat de Westchester, al comtat de Los Angeles, Califòrnia. La intervenció es realitza per adequar-la a l'entorn canviant que l'envolta, per així satisfer les necessitats socials, culturals i tecnològiques dels usuaris i residents actuals, convertint-la en centre neuràlgic de la ciutat de Westchester. Com a part d'aquest objectiu, aquesta intervenció es realitza amb la determinació que es mantingui en el temps malgrat els canvis futurs que la societat experimenti.

Westchester Library - Anna Rebeca Fernández-Checa García Westchester Library - Anna Rebeca Fernández-Checa García
Westchester Library - Anna Rebeca Fernández-Checa García Westchester Library - Anna Rebeca Fernández-Checa García
Westchester Library - Anna Rebeca Fernández-Checa García Westchester Library - Anna Rebeca Fernández-Checa García
Westchester Library - Anna Rebeca Fernández-Checa García Westchester Library - Anna Rebeca Fernández-Checa García

Informació

Especialitat
Disseny d'espais
Curs
2019
Projecte tutoritzat per
Autor
Anna Rebeca Fernández-Checa García