MOURE PARETS Emboscada #2 Marc Vives

MOURE PARETS

El projecte pren com a punt de partida les instal·lacions en construcció i el caràcter irresolt, imprevisible del disseny d’un edifici que espera la seva obertura i posada en marxa. Així es dóna inici a una sèrie de proves, exploracions, testejos, escoltes, s’exercita una receptivitat que necessita definir els seus materials i posicions per anar cap a una redefinició dels cossos i de les parets, la seva arquitectura comú. Potser un intercanvi de rols. “Es planteja una experiència en la qual les nostres veus i cossos siguin les parets i defineixin els espais del futur centre. En la seva naturalesa vibracional aquestes parets són mòbils i es mouen amb altres vibracions que se sumen a posteriori”. Sobre aquest plantejament formulat per l’artista Marc Vives, un grup inicialment format per deu persones duu a terme les primeres operacions al compàs de les diverses jornades de construcció i demolició a EINA Bosc, entre maig i setembre de 2021. El grup es consolida i es redueix a la vegada que va sent interioritzat per l’emplaçament. La seva recerca, performativa i escultòrica, s’acaba reflectint en quelcom similar al guió d’una cerimònia o una litúrgia sense culte.

Informació

Emboscada #2: MOURE PARETS. A càrrec de Marc Vives + Irene Alcázar, Daniel Cardona, Pepe Nerín, Bet Pahissa + convidades

Data: Dissabte 18 de setembre, 17:00h
Lloc: EINA Bosc - Carrer del Bosc, 2, 08017, Barcelona