MOURE PARETS Emboscada #2 Marc Vives

Emboscada #2: Marc Vives

MOURE PARETS pren com a punt de partida les instal·lacions en construcció i el caràcter irresolt, imprevisible del disseny d’un edifici que espera la seva obertura i posada en marxa. Així es dóna inici a una sèrie de proves, exploracions, testejos, escoltes, s’exercita una receptivitat que necessita definir els seus materials i posicions per tal de redefinir els cossos i les parets, la seva arquitectura comú. Potser un intercanvi de rols.

“Es planteja una experiència en la qual les nostres veus i cossos siguin les parets i defineixin els espais del futur centre. En la seva naturalesa vibracional aquestes parets són mòbils i es mouen amb altres vibracions que se sumen a posteriori”.

Sobre aquest plantejament formulat per l’artista Marc Vives, un grup inicialment format per deu persones va dur a terme les primeres operacions al compàs de les diverses jornades de construcció i demolició a EINA Bosc, entre maig i setembre de 2021. El grup, finalment format per les estudiants Irene Alcázar, Daniel Cardona, Pepe Nerín i Bet Pahissa, es va consolidar i reduir a la vegada que anava sent interioritzat per l’indret. La seva recerca, performativa i escultòrica, es va acabar reflectint en una cosa similar al guió d’una cerimònia o una litúrgia sense culte, presentada públicament el setembre de 2021.

Emboscada #2: Marc Vives, foto de Natàlia Cornudella Emboscada #2: Marc Vives, foto de Natàlia Cornudella
Emboscada #2: Marc Vives, foto de Natàlia Cornudella Emboscada #2: Marc Vives, foto de Natàlia Cornudella
Emboscada #2: Marc Vives, foto de Natàlia Cornudella Emboscada #2: Marc Vives, foto de Natàlia Cornudella
Emboscada #2: Marc Vives, foto de Natàlia Cornudella Emboscada #2: Marc Vives, foto de Natàlia Cornudella
Emboscada #2: Marc Vives, foto de Natàlia Cornudella Emboscada #2: Marc Vives, foto de Natàlia Cornudella
Emboscada #2: Marc Vives, foto de Natàlia Cornudella Emboscada #2: Marc Vives, foto de Natàlia Cornudella

Informació

Data de presentació: Dissabte 18 de setembre de 2021, 17h
Lloc: EINA Bosc - Carrer del Bosc, 2, 08017, Barcelona