Grup de Recerca en Disseny per a la innovació social. Art i Disseny en/per a la transició

El Disseny per a la transició és una pràctica emergent dins l'àmbit del disseny que treballa per crear estils de vida alternatius beneficiosos per a l'economia, la societat i el planeta. Amb aquest objectiu prioritari, el Disseny per a la transició es desenvolupa a nivell de sistema, disseny de polítiques públiques o de noves relacions entre organitzacions.

L'objectiu de sostenibilitat del Disseny per a la transició s'aconsegueix a través de la creació de nous escenaris i estructures organitzatives que possibilitin modificar estils de vida, en lloc de “reparar” les ineficiències de l'entorn material existent. Els processos de treball adequats a tals expectatives són pràctiques col·laboratives, interdisciplinàries i co-creatives al costat dels usuaris, amb el que el rol de dissenyador s'aproxima més al de dissenyador expert dins d'un procés col·lectiu on tots dissenyen.

Web pròpia del Grup de Recerca en Art i Disseny en/per a la transició.