Processos de transformació industrial

Objectius

L'assignatura s'emmarca dins l'àmbit de tecnologia de disseny de producte.

Està enfocada a proporcionar als estudiants coneixements sobre els principals processos de transformació industrial, bàsics i avançats, vinculats a les diferents famílies de materials, definint la seva relació amb els processos de disseny de producte.

L'assignatura es caracteritza per tres pilars bàsics:

 • El coneixement s'imparteix des de l'aplicació dels processos i materials al projecte de disseny i no des d'un punt de vista teòric.
 • Els coneixements, impartits a partir de casos d'estudi, es complementen amb múltiples visites a centres de fabricació, tallers i empreses productives on els estudiants podran experimentar de manera pràctica els processos implicats i consultar els seus dubtes directament amb professionals amb alt expertise en la matèria.
 • L'assignatura planteja sinergies amb l'assignatura de projectes del semestre en l'aplicació dels coneixements adquirits.
 • Està impartida per un profesor pero amb la col·laboració d’un conjunt de expert en projectes vinculats als diferents processos i materials tractats.
   

Objectius formatius

 • Entendre el paper dels processos de fabricació en el disseny de producte
 • Conèixer la relació entre materials, processos i requisits de disseny
 • Ser capaços de vincular les necessitats funcionals, mecàniques, formals i d'acabats al procés i material més adequat
 • Disposar de criteris de disseny
 • Ser capaços de disposar d'un llenguatge especialitzat per a dialogar amb els fabricants i generar la documentació adequada en funció del projecte i procés de fabricació.
 • Aprendre a prendre i justificar decisions tècniques que afecten el resultat
 • Entendre la implicació del cost i la relació amb el procés i els volums productius

Informació

Codi
200664
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol