Processos de transformació industrial

Objectius

L'assignatura s'emmarca dins l'àmbit de tecnologia de disseny de producte.

Està enfocada a proporcionar als estudiants coneixements sobre els principals processos de transformació industrial, bàsics i avançats, vinculats a les diferents famílies de materials, definint la seva relació amb els processos de disseny de producte.

L'assignatura es caracteritza per tres pilars bàsics:

• El coneixement s'imparteix des de l'aplicació dels processos i materials al projecte de disseny i no des d'un punt de vista teòric.

• Els coneixements, impartits a partir de casos d'estudi, es complementen amb múltiples visites a centres de fabricació, tallers i empreses productives on els estudiants podran experimentar de manera pràctica els processos implicats i consultar els seus dubtes directament amb professionals amb alt expertise en la matèria.

• L'assignatura planteja sinergies amb l'assignatura de projectes del semestre en l'aplicació dels coneixements adquirits.

Està impartida per un professor però amb la col·laboració d’un conjunt de expert en projectes vinculats als diferents processos i materials tractats.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
200664
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Idioma
Català
Espanyol