Pràctiques artístiques d’intervenció

La ciutat contemporània s'enfronta a diversos reptes que demanden noves preguntes, altres aproximacions en l'àmbit de l'espai públic, en els seus límits i les seves responsabilitats. En un món en constant transformació, l'art i el disseny han adquirit un paper rellevant en abordar aquests desafiaments. La interacció entre disciplines com l'art, l'arquitectura, la sociologia i l'urbanisme s'ha convertit en un enfocament comú per a repensar l'espai públic i la seva relació amb la comunitat.

La noció d'espai públic està sent qüestionada, deixant enrere la idea d'un entorn estàtic i dirigit. En el seu lloc, es proposa com un escenari obert a la participació i el diàleg, on els ciutadans ja no són només espectadors, sinó actors actius en la configuració del seu entorn urbà.

La intervenció artística en l'espai públic ens ofereix noves possibilitats per a involucrar a la comunitat en processos de reflexió i co-creació. En establir una comunicació directa amb els usuaris finals, es trenquen les barreres entre diferents formes d'art i es promou una major inclusió i diversitat.

En aquest curs, ens centrarem en desenvolupar les habilitats tècniques i conceptuals necessàries per a dur a terme projectes d'intervenció artística en l'espai públic de la ciutat contemporània, així com en els límits de la ciutat mateixa. A través d'un enfocament pràctic i a través en casos reals, explorarem les diferents etapes del procés, des de l'anàlisi de l'entorn fins a la implementació de les intervencions.

L'objectiu principal és completar intervencions que no sols transformin físicament l'espai, sinó que també generin una experiència significativa per als ciutadans. En valorar l'espai públic com un lloc de trobada, intercanvi i interacció, reconeixem la seva importància com un recurs comunitari que requereix una aproximació responsable i sensible a les seves diferències respecte als espais privats.

Així, aquest curs es presenta com un laboratori de projectes on desenvoluparem projectes d'intervenció i recerca per als reptes actuals de la ciutat contemporània, utilitzant l'art i el disseny com a àmbit de treball.

Les intervencions urbanes, en la seva essència, estableixen un diàleg entre l'entorn urbà i les pràctiques artístiques contemporànies, obrint noves possibilitats de connexió amb l'espectador i transformant l'experiència de la ciutat. En aquest context, es troben influències del *happening, un moviment artístic que proposa accions efímeres i participatives en espais públics, i de l'art conceptual, que busca transcendir els límits materials de l'objecte artístic per a enfocar-se en la idea i el concepte. A més, les intervencions urbanes es caracteritzen pel seu enfocament *site *specific, és a dir, estan dissenyades i adaptades específicament per a un lloc determinat, responent al seu context històric, social i arquitectònic.

Aquesta intersecció entre intervencions urbanes, happening, art conceptual i site specific genera un espai idoni per a l'experimentació artística i la reconfiguració de la relació entre l'art, l'espai públic i l'experiència de la ciutadania en l'entorn urbà contemporani.

- Desescarrega la guia docent

Informació

Codi
105733
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Idioma
Català