Disseny per a l'identitat

Objectius

L'assignatura "Disseny per a la identitat", anuncia l'estudi d'un espai de relació entre "disseny" i "identitat" basat en la servitud de l'un cap a l'altre, però també proposarà espais on reflexionar i accionar altres relacions entre ambdós aspectes, com: disseny "entorn de" la identitat, disseny "en resposta de" la identitat o disseny "malgrat" la identitat.

L'aproximació a aquestes relacions es farà posant el focus en l'individu, en el territori i en la col·lectivitat, i fonamentant-se amb perspectives de caràcter interseccional, decolonial o mutualista.

L'objectiu final és el de poder produir petites manifestacions, que aportin transformacions sostenibles per a contextos concrets, a través d'estratègies de formalització pròpies del disseny, tals com: espacials, objectuals, gràfiques, audiovisuals o performatives.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105755
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català