Disseny d’espais comercials

Disseny d'Espais Comercials estudia i analitza la conceptualització i el desenvolupament de projectes de retail i de restauració, aprenent les tècniques i estratègies per dissenyar un espai comercial i que comporta una relació entre un usuari que compra i un producte o servei que es ven.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105719
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol