Disseny d’espais comercials

L’assignatura defineix l’àmbit del disseny d’espais vinculat a la creació d’espais de restauració, d’hostaleria, oci i retail, és a dir, tots aquells espais que comporten una relació entre usuari que compra i producte o servei que es ven. Darrerament, però, aquesta relació d’intercanvi està deixant de ser suficient per assolir la satisfacció de qui compra, i està entrant en escena el concepte d’”experiència”, en què l’usuari cerca la subjectivació de l’acció de compra-venta a través de l’adquisició vivencial d’una experiència.

Objectius formatius

Adquirir les competències adequades per dissenyar espais adaptats a les necessitats específiques dels espais comercials, en funció de diferents variables com el client, l’usuari, el producte, el servei, la marca, o les franquícies, entre d’altres.

Conèixer els diferents programes d’usos en funció de la tipologia d’espai comercial: restauració, hostaleria, oci o botiga.

Elaboració de projectes d’espais comercials incidint en els aspectes idonis d’aquest àmbit.

Informació

Codi
105719
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol