EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny de campanyes

El plantejament de l’assignatura és un exercici real de pitch entre agències (en aquest cas, estudiants) amb un brief real. Passant per tots els moments clau d’un procés de campanya: recepció del brief, conceptualització, creació de missatges, direcció d’art, producció i presentació final al client. Durant les classes s’alternarà el ros dels professors com a orientadors i directors creatius amb petites píldores més teòriques per tal que els estudiants tinguin una base sòlida amb què poder treballar.

Codi

105730

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
  • Pilar Górriz
  • Martí Pujolàs
  • Toni Segarra
  • Marc Torrell
  • Marius Zorrilla
Llengües

Català Castellà

E I N A