EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Dimensions de la forma i el color

Guia docent

Codi

105707

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

E I N A