Business for designers

La matèria “Business for Designers” té com a objectiu contextualitzar l’activitat professional del disseny en la realitat econòmica actual, així com aplicar els principals conceptes empresarials a la realitat més propera de cada alumne a través de la realització d’un Pla d’Empresa.

Al finalitzar l’assignatura, cada alumne ha d’utilitzar conceptes d’estratègia, marketing, gestió d’equips o rendibilitat, per citar alguns exemples, amb comoditat. Les presentacions públiques dels Plans d’Empresa són un objectiu addicional, ja que permeten un entorn d’experiència útil en tant que simulacre de la vida professional ordinària.

Objectius formatius

  • Entendre el context econòmic i empresarial en el qual es desenvolupa l’activitat del disseny.
  • Ésser capaç d’identificar oportunitats de negoci en àmbits vinculats a la innovació.
  • Identificar àrees d’interès professional, realitzar-ne un estudi de mercat i construir una xarxa de contactes en aquests àmbits.
  • Portar a terme la planificació d’un projecte empresarial i sentir-se empoderat per a responsabilitzar-se de la gestió d’una start-up o departament d’una empresa.
  • Millorar habilitats empresarials com són les tècniques de presentació, negociació, gestió d’equips i negociació de conflictes.

Informació

Codi
105741
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
1
Professorat
Idioma
Anglès