Apunts progrmàtics

'EINA Bosc. Apunts programàtics'

EINA Bosc. Apunts programàtics recull i presenta les idees clau del projecte de rehabilitació i obertura d'EINA Bosc. La publicació inclou dos assajos crítics per part de Pau de Solà-Morales, director d'EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, i Manuel Cirauqui, director d'Eina Idea. Amb aquests es vol aprofundir en la història de l'edifici, el procés d'adequació de l'espai i el seu encaix dins del context ecològic i geopolític actual, així com en el plantejament futur de la programació acadèmica i cultural d'EINA. La publicació vol així mateix oferir un recorregut visual per les diverses fases i èpoques de l'edifici, incloent el procés de renovació iniciat per la Fundació EINA al juliol de 2020. 

L'opuscle ha estat concebut com una publicació “DIY”, per a ser descarregada i circular lliurement i per a ser impresa de manera domèstica. Per això, uns certs elements gràfics reforcen la idea d'una maquetació per a ús propi i personalitzat

Les persones interessades a tenir una còpia física podran imprimir- la i enquadernar-la pel seu compte i prendre decisions formals sobre aquest tema (color/ blanc i negre; qualitat de paper; etc.). El document està pensat per a un format A4 i es recomana l'enquadernat en espiral, encara que es poden explorar diferents possibilitats, com el llom engrapat o cosit.

EINA Bosc
EINA Bosc
EINA Bosc
EINA Bosc
EINA Bosc
EINA Bosc
EINA Bosc
EINA Bosc
EINA Bosc

Informació

EINA Bosc alberga tallers i espais de creació versàtils i oberts a l’experimentació no disciplinària, arts gràfiques digitals i tradicionals, platós per a pràctiques audiovisuals i espais per portar a terme programes expositius i performatius, i compta amb tot el suport espacial, humà i logístic necessari per desenvolupar l’oferta de l’escola en tots els nivells formatius.

Més informació