Apunts progrmàtics

'EINA Bosc. Apunts programàtics'

EINA Bosc. Apunts programàtics recull i presenta les idees clau del projecte de rehabilitació i obertura d'EINA Bosc. La publicació inclou dos assajos crítics per part de Pau de Solà-Morales, director d'EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, i Manuel Cirauqui, director d'Eina Idea. Amb aquests es vol aprofundir en la història de l'edifici, el procés d'adequació de l'espai i el seu encaix dins del context ecològic i geopolític actual, així com en el plantejament futur de la programació acadèmica i cultural d'EINA. La publicació vol així mateix oferir un recorregut visual per les diverses fases i èpoques de l'edifici, incloent el procés de renovació iniciat per la Fundació EINA al juliol de 2020. 

L'opuscle ha estat concebut com una publicació “DIY”, per a ser descarregada i circular lliurement i per a ser impresa de manera domèstica. Per això, uns certs elements gràfics reforcen la idea d'una maquetació per a ús propi i personalitzat

Les persones interessades a tenir una còpia física podran imprimir- la i enquadernar-la pel seu compte i prendre decisions formals sobre aquest tema (color/ blanc i negre; qualitat de paper; etc.). El document està pensat per a un format A4 i es recomana l'enquadernat en espiral, encara que es poden explorar diferents possibilitats, com el llom engrapat o cosit.

EINA Bosc EINA Bosc
EINA Bosc EINA Bosc
EINA Bosc EINA Bosc
EINA Bosc EINA Bosc
EINA Bosc EINA Bosc
EINA Bosc EINA Bosc
EINA Bosc EINA Bosc
EINA Bosc EINA Bosc
EINA Bosc EINA Bosc

Informació

EINA Bosc alberga tallers i espais de creació versàtils i oberts a l’experimentació no disciplinària, arts gràfiques digitals i tradicionals, platós per a pràctiques audiovisuals i espais per portar a terme programes expositius i performatius, i compta amb tot el suport espacial, humà i logístic necessari per desenvolupar l’oferta de l’escola en tots els nivells formatius.

Més informació