EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Serveis

Serveis

Accés i consulta

El fons documental és de lliure accés i consulta per a tota la ciutadania en tant que patrimoni històric i cultural, i eina de suport a la gestió administrativa, amb les condicions i límits que estableix la legislació vigent en matèria d'accés i protecció de dades.

Una part del fons documental de lliure accés es pot consultar al lloc web de l’Arxiu Històric d’EINA. En aquest lloc web, podreu trobar les descripcions arxivístiques de les sèries documentals i expedients i, en determinats casos, reproduccions digitals dels documents que en formen part. També inclou els registres d’autoritat de l’entitat productora i d’algunes de les persones relacionades.

La consulta en línia es complementa amb l’accés a la documentació de manera presencial.

L’horari de consulta de l’arxiu és els dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 16:00, i els dimarts de 14:00 a 19:00. Per poder accedir a la consulta presencial, s’ha de sol·licitar cita prèvia, amb un mínim de 2 dies d’antelació a l’adreça de correu arxiu@eina.cat.

Informació i referència

El servei d’informació i referència permet als usuaris de l’arxiu assessorar-se sobre la seva recerca i els fons documentals de l’arxiu d’EINA que més informació útil li poden proporcionar. També s’informa de manera general sobre els instruments de descripció, les condicions d’accés al fons, la resta de serveis de l’arxiu i, si s’escau, sobre altres centres d’arxiu i fons documentals, la consulta dels quals puguin ser d’interès per a la seva recerca.

Préstec extraordinari de documents

Amb l’objectiu de difondre els fons de l’Arxiu Històric, el centre ofereix el préstec de documents per a exposicions que organitzin altres entitats.

Reproduccions

L’Arxiu d’EINA ofereix un servei de reproducció dels documents que custodia.

El procediment de reproducció s’ajusta a les necessitats dels usuaris, l’estat de conservació dels documents, així com a les limitacions establertes per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de propietat intel·lectual.

Si voleu obtenir més informació al respecte, podeu consultar la normativa d’obtenció i ús de reproduccions. La sol·licitud de reproduccions es formalitza a través del següent formulari de reproducció de documents. Una vegada emplenat, s’haurà de fer arribar a l’adreça de correu arxiu@eina.cat.

E I N A