Grup de Recerca en Didàctica del Disseny

El Grup de Recerca en Didàctica del Disseny (DIDI) es presenta per obrir-se al col·lectiu d'EINA, professors i estudiants, amb la finalitat de construir un espai de recerca i debat col·lectiu, permetent que les investigacions dels membres del grup tinguin un cos on poder establir-se i nodrir-se. En aquest sentit, les recerques del grup DIDI, no són dirigides sinó que es plantegen de manera autònoma i es desenvolupen segons les necessitats de la pròpia investigació.

Objectius

Desenvolupar, potenciar i donar suport a iniciatives d'investigació sobre la didàctica del disseny, oferint:

  • Un marc de recerca dins d'EINA.
  • Un suport pedagògic per al propi centre universitari.
  • La creació d'escenaris didàctics a través de teixir transversalitats amb agents interns o externs del centre universitari.