Usuari i interacció - Gràfic i Creació visual

L'objectiu principal de l'assignatura és dotar l'alumne de plantejaments de disseny que col·loquen a l'usuari a com a centre de el projecte, aprofundint en tècniques per saber detectar i qüestionar les necessitats dels usuaris i interpretar el seu context per poder generar solucions. El disseny centrat en l'usuari facilita la vida quotidiana i la nostra relació amb els objectes, la comunicació i els espais.

La usabilitat, el disseny d'interacció i l'experiència d'usuari (UX) estudien la forma en què les persones es relacionen amb el nostre context (comunicació, interfícies, productes, espais i experiències) per aconseguir que siguin més intuïtives, satisfactòries, recordables, més fàcils d'usar i amb una interacció més fluida.

Hem de comprendre què significa el "punt de vista de l'usuari"

Tot i que el Disseny d'Experiència d'l'Usuari està molt lligat als llocs web, aplicacions web i productes interactius digitals, en realitat fa referència a la "experiència ideal" a l'usar un servei, producte o espai, de manera que ens permet treballar solucions per dissenyar totes les experiències que una persona pugui tenir en relació a l'context en què viu.

Per tant, el treballar en el Disseny de l'Experiència, avui és competència de totes les àrees del disseny, ja que travessem un moment en què vivim la fusió dels mons físic i online i una excel·lent experiència començada en línia per un usuari, pot espatllar-se en la interpretació d'un missatge, en el primer moment d'ús del producte, a la recepció de l'hotel o en el moment de pagar una botiga o en el moment d'obrir un regal. El Customer Journey no acaba fins que no acaba l'ús del producte o servei per part de l'usuari.

Amb aquest enfocament en ment, la manera de plantejar el projecte canvia assumint un comportament més empàtic cap a les persones que seran els usuaris o consumidors de les nostres propostes. El punt és observar, explorar i visualitzar com se senten els nostres usuaris a l'utilitzar els nostres productes i serveis de principi a fi.

Objectius formatius

Conèixer mètodes per a la identificació de requeriments de projecte des del punt de vista de l'usuari i la seva aproximació a el problema plantejat des d'una perspectiva global de disseny.

Entendre l'experiència d'usuari com un component fonamental dins de la disciplina de el disseny i la seva aplicació a marques, productes o experiències digitals.

Entendre els paràmetres que influeixen en la interacció de l'usuari amb el seu context, analògic o digital.

Aplicar el testeig amb usuaris com a part important de l'procés de disseny a l'hora de validar conceptes o dissenys.

Entendre el paper clau de el disseny en la relació entre persones i tecnologia.

Conèixer i interpretar les fonaments i normatives necessàries per desenvolupar projectes pensant en les capacitats de les persones.

Instruir en les tècniques i metodologies per a l'elaboració de projectes complexos amb solucions inter-professionals, potenciant les relacions inter-humanes i el treball en equip.

Objectius del seminari

Bloc Digital

L’assignatura servirà d’introducció a les peculiaritats dels projectes interactius web i App. En aquesta assignatura abordarem les particularitats de l’entorn digital a l’hora de generar nous projectes. Oferirem un punt de vista proactiu a l’hora d’afrontar un encàrrec professional d’un projecte interactiu. Ampliarem la perspectiva del disseny acostant-la als canvis socials i tecnològics als quals ens enfrontem.

Objectius formatius

L’objectiu és ajudar el participant a entendre les especificacions del context i oferir les eines que li permetràn abordar projectes de l’entorn digital.

Establir unes bases que ens permetran afrontar amb solvència projectes digitals.

Entendre el procés i la seqüència d’un projecte interactiu.

Conèixer els elements de treball de les intercífies digitals.

Informació

Codi
105743
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol